Plastindustrien: Vi vil øge det grønne fokus på plast i byggeriet

Christina Busk
Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, skriver i WasteTech, at Plastindustrien vil skærpe det grønne fokus på brugen af plast i byggeriet.

I de senere år har dagsordener som energieffektivisering samt genbrug af byggematerialer været meget dominerende, men det er sjældent er, at fokus er specifikt rettet mod brugen af plast i byggeriet. Det vil Plastindustrien ændre på, og danske plastvirksomheder er allerede godt i gang.

Del:

Nedenstående debatindlæg af Christina Busk (miljøpolitisk chef i Plastindustrien) er bragt af WasteTech:

Byggeriet er en stor industri med mange forskellige aktører og agendaer. En bygning skal være æstetisk, funktionel og rimelig i pris – og der stilles i stigende grad også store krav til bygningsmassens bæredygtighed og miljøbelastning.

I de senere år har dagsordener som energieffektivisering samt genbrug af byggematerialer været meget dominerende, men det er sjældent er, at fokus er specifikt rettet mod brugen af plast i byggeriet.

Det vil vi som brancheforening gerne være med til at lave om på. Derfor har vi i år søsat et innovationsprojekt, der bl.a. involverer mange af vores medlemsvirksomheder, som leverer komponenter og løsninger til byggeriet.

Innovationsprojekter kan i sagens natur gå i mange retninger, men vores overordnede formål er at skabe opmærksomhed omkring plastens gode egenskaber – eksempelvis i forhold til reduktion af energiforbrug, klimaaftryk og mulighederne for øget genbrug og genanvendelse.

I juli 2023 får København besøg af den globale kongres UIA World Congress of Architects. Det er et oplagt udstillingsvindue, da arrangementet tiltrækker mange tusinde arkitekter, som interesserer sig for byudvikling og bæredygtighed.

Derfor arbejder vi på at bygge ’the Planetary Plastic Pavillion’ forud for kongressen, som skal bestå af de ypperste plastløsninger.

De første virksomheder har allerede meldt sig på banen for at medvirke til opførelsen, men vi hører meget gerne fra flere aktører – på tværs af værdikæden – der har lyst til at bidrage.

Plastbranchen er i gang

Danske plastvirksomheder er heldigvis allerede godt i gang med at udvikle nye produkter, som fremmer den grønne omstilling i byggeriet i endnu højere grad.

Eksempelvis har BEWI succesfuldt produceret isoleringsmaterialer fremstillet af 100% genanvendt ekspanderet polystyren (EPS) – også bedre kendt som flamingo.

Konkret har virksomheden lanceret et nyt produktsortiment, som inkluderer fra plader i forskellige dimensioner til fundamentsystemer, der er fremstillet i genanvendt plast.

Råmaterialerne kommer i form af affald fra både bygnings- og emballageindustrien. Efter indsamling behandler BEWi affaldet til genavendt EPS på virksomhedens egne anlæg. Det er cirkulær økonomi i praksis.

Et andet eksempel fra den danske plastbranche er LETBEK, som er blandt de bedste til at bruge genanvendt plast i fremstillingen af virksomhedens produkter.

LETBEK er bl.a. producent af overkørselsramper og køreplader, der er vigtige, når det handler om at skabe en effektiv og sikker byggeplads. Begge produkter består af 100% genanvendt plast, og de er designet, så de kan bruges igen og igen.

Sortering af plastaffald på byggepladser skal spille en større rolle

Et andet centralt aspekt i forhold til plast i byggeriet er en forbedret indsamling af plastaffald på byggepladserne – fx folier, dækningsplader eller deciderede byggematerialer i plast.

Vi ved, at der desværre er alt for meget plastaffald fra byggepladserne, som ikke bliver kildesorteret og ender i et forbrændingsanlæg. Det koster på CO2-kontoen, og værdifulde råvarer går op i røg, hvilket vi skal have ændret.

Denne ambition deler man også fra politisk side. Sidste år vedtog Folketinget en klimaaftale på affaldsområdet, hvor målsætningen er, at bygge- og anlægssektoren at udsortere 25% af plastaffaldet til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030.

For at imødekomme de politiske krav er der blevet oprettet et sektorsamarbejde med Det Nationale Plastikcenter og Dansk Industri som de ledende partnere, men hvor Plastindustrien sammen med mange andre også bidrager til arbejdet.

Det er vores erfaring fra emballageområdet, at det gør en markant forskel, når myndigheder og virksomheder fra alle dele af værdikæden får en plads ved bordet. Nu er det sektorsamarbejdets opgave at skabe innovation, dele viden om best practice og komme med forslag til, hvordan affaldsindsamlingen bliver optimeret.

Aarhus Kommune er et eksempel på en aktører, som i samarbejde med lokale bygherrer er gået konstruktivt til opgaven med at forbedre affaldssorteringen.

Ved at besøge en lang række byggepladser har kommunen været med til at identificere løsningsforslag til både entreprenørvirksomheder, aftagerledet og producenterne.

Kort fortalt gør det en stor forskel for kvaliteten i affaldssorteringen, såfremt entreprenørvirksomheden udnævner dedikerede oprydningshold på byggepladserne. Det er med til at fremme en kultur, hvor plastaffaldet bliver set som en værdifuld ressource, som hurtigst muligt skal sorteres korrekt inden, at det eksempelvis bliver beskidt eller mikset med andre materialer.

Dialogen mellem Aarhus Kommune og virksomhederne har også kortlagt, at det ofte er mangel på fysisk plads, der besværliggør affaldssorteringen.

I forhold til udfordring er anbefalingen fra Aarhus Kommune, at alle relevante aktører går i tæt dialog om at indrette byggepladserne mere hensigtsmæssigt, så der er den fornødne plads til sortering.

Mange af de gode løsninger findes med andre ord heldigvis allerede.

I Plastindustrien vil vi som nævnt have et stort fokus på at fremme en mere grøn brug af plast i byggeriet. Både når det handler om design til genbrug og genanvendelse, øget brug af genanvendt plast og bedre sortering af plastaffald.

Byggeriet står for en stor del af Danmarks CO2-udledning. Derfor er det en bunden opgave, at vi i fællesskab er med til at trække udviklingen i en mere bæredygtig retning.