Fjernvarmerør med plastisolering transporterer energien effektivt

Det danske fjernvarmesystem er et mønstereksempel på et klimaeffektivt energisystem. Det lader sig gøre ved hjælp af plastisolerede fjernvarmerør.

Del:

Godt 66 pct. af danskerne nyder godt af fjernevarme, mens kun 13 pct. af vores europæiske medborgere har samme fordel. I mange egne af Europa er fjernvarme eller -kulde ellers en oplagt mulighed for at forøge energieffektiviteten. Det kan ske til konkurrencedygtige priser.

Og det lader sig gøre ved hjælp af PUR-isolerede rør.

Isoleringsskummet omkring fjernvarme- eller kølerør er fremstillet af PUR, der er en hærdeplasttype. Dette isoleringsmateriale har den fordel, at det ikke suger vand, da vandet ville ødelægge isoleringsevnen. Isoleringseffekten nedsættes heller ikke på grund af alder.

Danmark er godt eksempel

Det danske fjernvarmesystem er et foregangseksempel for kollektive energisystemer i hele verden. Kun omkring 13 pct. af husene i Europa opvarmes i dag med fjernvarme.

En rapport fra Aalborg Universitet viser, at hvis de 13 pct. steg til 20 pct. i 2030, ville der kunne spares 24 milliarder kubikmeter gasbehov.

Store energitab skal mindskes

Tabet af energi under processen med energifremstilling og transport af energien til slutbrugeren er kolossalt. Det blev i 2003 gjort op, at kun 38 pct. af al den energi, der anvendes i Europa, når frem til slutbrugeren af energien. Resten af energien går tabt i selve processen med at lave energien eller under transporten fra producenten til slutbrugeren.

Her ligger der derfor et kæmpepotentiale for reduktion af udslippet af drivhusgasser, som fjernenergi kan være med til at indfri.

Mere fjernvarme i EU

Forudsætningen for at vi får mere gavn af fjernvarme er, at man skaber de rette netværk til at understøtte de infrastrukturprojekter, der er nødvendige for at planlægge, regulere, investere, udbygge og drive de nødvendige netværk af plastisolerede rør, der skal til for at lede varmen eller kulden frem til boliger og erhvervsejendomme.

Meget tyder på, at politiske ønsker om forsyningssikkerhed, prisudviklingen på fossile råvarer samt ikke mindst imødegåelse af klimapåvirkninger fra drivhusgasser, vil sætte skub i udbygningen af fjernenergi.