Nyt partnerskab mellem store industriaktører skal reducere plastspild

AVL Kursus - Cirkla

Et nyt partnerskab mellem store industriaktører skal øge genanvendelsen af industriplast med minimum 20 procent inden 2025. Dette skal ske igennem et øget fokus på ny teknologi indenfor genanvendelse og en cirkulær tilgang til designet af plastprodukter.

Del:

Et nyt partnerskab, Cirkulær Industriplast (CIP) samler af en række store plastproducenter, som sammen skal sikre en større genanvendelsesgrad af virksomhedernes industriplast. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Partnerskabet tæller blandt andre Coloplast, Novo Nordisk, Topsoe, BASF, COOP, Grundfos Danfoss og Trebo. Aktørerne er samlet af Teknologisk Institut.

Budgettet for projektet er på 41 mio. kr. hvorfra 18 mio. kr. kommer fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Et af de centrale initiativer, som det cirkulære projekt indeholder, er en løsning hvorved produktmaterialer matches med den tilgængelige genanvendelsesteknologi. Formålet med projektet er at arbejde for, at den tidligere ikke-genanvendte plast kan blive genanvendt, oparbejdet i andre produkter eller indgå i kemisk genanvendelse.

Lovgivningen kan skubbe til cirkulærer løsninger indenfor medicinsk plast   

I projektet er to af deltagerne medicinalvirksomhederne Coloplast og Novo Nordisk, som har nogle specifikke udfordringer. At genanvende plast fra medicinsk udstyr er nemlig underlagt særlig streng lovgivning, der forhindrer at medicinsk plast at blive genanvendt. Således bliver hovedparten enten deponeret eller brændt.

Derfor skal projektet undersøge, om nye genanvendelsesløsninger kan sikre en vis renhed i det oparbejdede plast.

Hvis projektet kan lykkes med dette, kan det potentielt skubbe den nuværende lovgivning, som forhindrer en cirkulær løsning.

Infrastruktur skal sikre en let adgang til plast og etablere et cirkulært kredsløb

En af de første opgaver for CIP-projektet bliver at skabe en let adgang til cirkulær plast igennem en effektiv infrastruktur.

Projektet vil gøre dette ved at kortlægge og undersøge plastmaterialerne, der i øjeblikket anvendes af virksomhederne. Efter dette vil projektet implementere genanvendelsesløsninger i fuldskala for specifikke produkter alt afhængigt af, om plasten er medicinsk plast, teknisk plast eller konsumplast og ligeledes vise hvordan genanvendelsesteknologier kan fungere i en cirkulær økonomi.

Projektet bliver betegnet som et fyrtårnsprojekt, hvilket betyder, at løsninger i projektet skal testes og demonstreres i fuldskala med henblik på at inspirere dansk erhvervsliv.

CIP-projektets deltagere:

Plastforbrugende industrivirksomheder:

Novo Nordisk A/S
Danfoss A/S
Coloplast A/S
Grundfos A/S
F&H A/S
Coop Danmark A/S

Oparbejdning, infrastruktur og genanvendelse:
Trebo ApS
Zirq Medical A/S
Makeen Power A/S
Crossbridge Energy A/S
Topsoe A/S
Marius Pedersen A/S
Geminor ApS
BASF A/S

Videnspartnere:
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Teknologisk Institut (projektleder)