Genplast A/S deltager i forskningsprojekt om genanvendelsesbranchens arbejdsmiljø

Forskere fra Aarhus Universitetshospital har netop afsluttet dataindsamlingen i et større projekt om arbejdsmiljø i genanvendelsesbranchen, som bl.a. Genplast tager del i.

Virksomheden Genplast bidrager til et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital, som undersøger arbejdsmiljøet blandt medarbejdere, der arbejder med sortering og genanvendelse af affald – herunder af plast.

Del:

En forskergruppe fra Arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital undersøger i øjeblikket arbejdsmiljøet blandt medarbejdere, som sorterer og genanvender affald. Affaldsfraktionerne kommer primært fra husstanden og inkluderer plast, metal, farligt affald, elektronik, pap/papir og bioaffald.

Den nordjyske plastgenanvendelsesvirksomhed Genplast er blandt de virksomheder, som har takket ja til at deltage i projektet. Nikolaj F. Rasmussen, planlægger i Genplast, fortæller:

– Vi er glade for at bidrage til at få mere viden om arbejdsmiljø i en genanvendelsesvirksomhed som vores. Både fordi det er vigtigt for os at være på forkant i forhold til at sikre, at alting foregår forsvarligt, og at vi tager de rette forholdsregler. Samtidig er genanvendelsesbranchen i stor vækst lige nu, og vi vil gerne være med til at belyse, at arbejdsmiljø tages alvorligt.

Forsker og projektleder ved Aarhus Universitetshospital Karoline Kærgaard Hansen forklarer:

– Vi ved ikke meget om kemiske og biologiske påvirkninger blandt medarbejdere i genanvendelsesbranchen. Fra udenlandske undersøgelser tyder det på, at der kan være nogle skadelige påvirkninger, men vi ved bare ikke, hvordan det er er i Danmark. Derfor er vigtigt at få det undersøgt i den danske branche.

Stor tilslutning til projektet

Forskerteamet har netop afsluttet dataindsamlingen. I alt besøgte de 12 virksomheder, både private og kommunale. De indsamlede støv-, urin- og blodprøver og lavede lungefunktionstests på 102 medarbejdere. Prøverne bliver nu analyseret, og forskerne regner med at have svar på alle prøver i løbet af 2022.

– Der har været super god tilslutning til forskningsprojektet både fra ledelse og medarbejdere. Nu ser vi frem til at give dem resultaterne for lige netop deres virksomhed – forhåbentligt til sommer 2022, fortæller Karoline Kærgaard Hansen.

Plastindustrien er sammen med Dansk Industri, 3F og Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er alle en del projektets følgegruppe og bakker op om projektet.

Du kan læse om projektet her og kontakte forsker og projektleder Karoline Kærgaard Hansen, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at høre mere om projektet: karohn@rm.dk.