Randers Kommune får beholdere af genanvendt husholdningsplast

Medejer af MV Plast, Michael Velling (tv.) og direktør i Dansk Affaldsminimering, Kim Dalsgaard (th.) er stolte over deres nyudviklede affaldsbeholdere af regeneret husholdningsplast.
Medejer af MV Plast, Michael Velling (tv.) og direktør i Dansk Affaldsminimering, Kim Dalsgaard (th.) er stolte over deres nyudviklede affaldsbeholdere af regeneret husholdningsplast.

MV Plast og Dansk Affaldsminimering har sparket døren ind på markedet for affaldsbeholdere til Randers Kommune. Som den første i landet er virksomhederne inden længe klar til at producere affaldsbeholdere af genanvendt husholdningsplast til borgerne i Randers.

Del:

Sammen med underleverandøren Dansk Affaldsminimering skal MV Plast over 4 år levere 17.000 beholdere til Randers Kommune. Kommunen gik i udbuddet skridtet videre end normalt ved at kræve, at mindst 40% af plasten skulle udgøres af regeneret husholdningsplast.  

Michael Velling, medejer af MV Plast, fortæller:

– Det er virkelig positivt, at en stor offentlig kunde satser strategisk på bæredygtighed i sin indkøbspolitik og efterspørger produkter, ikke bare af genanvendt plast, men af genanvendt husholdningsplast, som stadig er den plasttype, der giver langt de fleste udfordringer for plastmagerne og derfor stadig ryger direkte i forbrændingen mange steder.

Kvaliteten er på niveau med konventionelle beholdere

MV Plast har gennem de sidste 5 år haft et spændende udviklingssamarbejde med underleverandøren Dansk Affaldsminimering i Langå, der har arbejdet og udviklet på kvaliteten af husholdningsplasten.

I følge direktør i Dansk Affaldsminimering, Kim Dalsgaard, er plastkvaliteten i de kommende beholdere på højde med de konventionelle beholdere:

– Spanden laves i en ren HDPE, dvs. alt fra shampooflasker til dunke fra rengøringsmidler. Det vil sige, at vi er nødt til at foretage en skrap sortering af husholdningsplasten for at få lige bestemt denne plasttype ud. Desuden suppleres plasten med genanvendt fra bl.a. udtjente affaldsbeholdere.  Og selvfølgelig bliver beholderen gennemtestet og certificeret, så den lever op til de DS/EN krav, der stilles til normale affaldsbeholdere.

Partnere med store ambitioner

De to partnere lægger ikke skjul på ambitionsniveauet:

– Når vi er gået ind i dette udviklingsprojekt, er det fordi vi brænder for en højere genanvendelsesgrad på husholdningsplasten. Men også fordi vi ser et spændende forretningspotentiale i landets øvrige kommuner, da de jo alle sammen er i gang med planlægning af nye affaldssorteringssystemer, udtaler Michael Velling.

Beholderen er døbt MV Beholderen, og da den skal skabes helt fra bunden, giver det en oplagt chance for at få foretaget en valid CO2-beregning på hele beholderens livscyklus. Dette er en kompliceret sag, fordi alle led i leverandørkæden skal klarlægges mht. CO2-forbruget.

Men Michael Velling er optimistisk:

– Kan vi med kompetente partneres hjælp udvikle en model, som kan bruges til CO2-beregning af forskellige typer beholdere, vil det givetvis være et vigtigt parameter for vores kunder. 

Samstemmende lyder det fra de to samarbejdspartnere:

– Vi opfatter opgaven med de nye affaldsbeholdere som et momentum i vores mangeårige samarbejde om at kunne genanvende husholdningsplasten og gøre det til en rentabel forretning – og troen er ikke blevet mindre nu!