ReSea Project certificereret efter ny standard for plast opsamlet i havet og floder

ReSea Project indsamler plast fra de indonesiske have

ReSea Project er, som den anden organisation i verden, blevet certificeret efter DNV GL standarden, som sikrer det højeste niveau af sporbarhed af den plast, der opsamles fra havet og floder.

Del:

ReSea Project, en dansk virksomhed med en lokaldrevet løsning til at fjerne plast fra havet og floder, er blot nummer to i verden til at blive certificeret efter en ny international standard fra DNV GL, som sikrer det højeste niveau af sporbarhed og gennemsigtighed for plast opsamlet i havet og floder.

Certificeringen er et vigtigt skridt for den fortsatte drift og ambitioner om at skalere virksomhedens indsats i Indonesien.

Resultatet af vores oprydningsarbejde er afhængigt af den support vi får af virksomheder, som gerne vil involvere sig i initiativer, der gør en forskel for miljøet. Med certificeringen fra DNV GL, så er det en vigtig milepæl i den fortsatte indsats, da det giver virksomheder vished for, at deres involvering gør en forskel. Vi er sikre på, at certificeringen vil gavne os med henblik på at fjerne hav- og flodplast i en endnu større skala, hvilket er altafgørende, hvis vi skal komme problemet til livs, siger Ann Sofie Gade, Head of Business Development hos ReSea Project.

Tillid og transparens er en nødvendighed

For at løse havplast problematikken så er det nødvendigt med løsninger, der takler problemet fra flere sider, dels for at fjerne de store mængder, som allerede udgør en trussel for havet, samt for at stoppe udledningen og undgå at mere plastaffald havner i havet.

– Der er en voksende efterspørgsel på markedet om at skabe tillid og gennemsigtighed i påstande. En uafhængig tredjepart som os verificerer oprindelsen og sporbarheden af den opsamlede plast i forhold til de fastlagte krav i standarden. Certificeringen af ReSea Project’s system for sporbarhed sikrer gennemsigtighed i hele opsamlingsprocessen, siger Antonio Astone, Global Service Manager Assurance and Supply Chain hos DNV GL.

Fuld sporbarhed

For at spore den samlede opsamlingsproces fra plastens opsamlingssted, sorteringen heraf og den fortsatte rejse til den leveres hos en lokal waste bank, anvendes ToolChain platformen fra VeChain.

Det digitale trackingsystem baseret på blockchain teknologi sikrer real time data og sporer alle trin inden for certificeringsområdet. Dette giver DNV GL mulighed for at overvåge og kontrollere al opsamling af plast digitalt, hvor og når som helst i verden, samt underrette begge parter om eventuelle afvigelser som kræver opmærksomhed.

Det høje sporbarhedsniveau giver bevis for plastens kilde og ægthed certificeret af en uafhængig tredjepart, og giver enhver muligheden for at spore plasten tilbage til dens opsamlingssted og se dens videre rejse til en waste bank.

Det skaber et niveau af gennemsigtighed i opsamlingsprocessen, der gør det muligt for partnere at stole på, at deres engagement virkelig hjælper med at gøre havet og floder renere for plastaffald.

Opsamlingsløsning med social indflydelse

DNV GL’s “Chain of Custody Standard for Plastic Retrieved in the Hydrosphere opstiller krav for at sikre sporbarhed og integritet af plast genvundet fra havet og floder.

ReSea Project takler havplastkrisen med sin lokaldrevne løsning, hvor mennesker i lokalsamfund i Indonesien langs floder og kyster præget af dårlig affaldshåndtering og lavindkomst, er involveret i opsamlingen af plasten i havet og floder.

– Certificeringen verificerer, hvorfra plasten er opsamlet og mængderne, hvilket også hjælper med at sikre en fair aflønning til de som opsamler plasten og sikrer gennemsigtighed i opsamlingsprocessen, siger Antonio Astone, Global service manager Assurance and Supply Chain hos DNV GL.

Gennemsigtighed er nødvendigt for at fremme indsatsen

Standarden fra DNV GL er offentlig og kan ansøges af alle organisationer, der har ønske om certificering.

Standarden udtrykker samtidig også behovet for mere gennemsigtighed på markedet, hvor mange løsninger hævder at give tilbage til planeten:

– Vores indsats afhænger af virksomheders involvering. Uanset hvilken forskel man som miljømæssigt initiativ påstår at gøre, så er gennemsigtighed nøglen til succes. Ved at vælge DNV GL til at verificere vores indsats er vi overbevist om, at det vil bidrage positivt til at fremme vores formål og indsats mod havplastforurening, siger Ann Sofie Gade, Head of Business Development hos ReSea Project.

Du kan læse mere om certificeringen og selve opsamlingsprocessen her.