Plastindustrien roser politisk aftale om tiltrængt reform af affaldsområdet

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, glæder sig over den nye affaldsaftale.

Plastindustrien glæder sig over, at et bredt flertal i Folketinget netop har landet en aftale om at reformere affaldsområdet – bl.a. ved at strømline de kommunale affaldsindsamlinger. Miljøpolitisk chef Christina Busk vurderer, at større ensartede affaldsmængder styrker mulighederne for at genanvende plast i Danmark.

Del:

Efter mange års tilløb er et bredt flertal i Folketinget nu endelig nået frem til en aftale om at reformere affaldsområdet.

Aftalen får ros med på vejen af brancheorganisationen Plastindustrien, hvor miljøpolitisk chef Christina Busk er særligt begejstret for, at der nu sker en strømlining af de kommunale affaldsindsamlinger.

Christina Busk udtaler:

– Vi har i årevis efterlyst en politisk strømlining af de kommunale affaldsindsamlinger, og derfor er jeg enormt begejstret for den nye aftale. I praksis medfører aftalen, at der fremover bliver indsamlet større og mere ensartede mængder plastaffald. En høj kvalitet i det indsamlede affald er en afgørende forudsætning for at få øget plastgenanvendelsen i Danmark, hvilket er til gavn for klimaet og for vores genanvendelsesvirksomheder.

Plastindustrien glæder sig også over, at det genanvendelige husholdningsaffald fremover skal sendes i udbud.

Christina Busk siger afslutningsvis:

– I dag er Danmark fortrinsvis en forbrændingsnation – og det skal ændres. Derfor er der brug for markante investeringer i nye sorterings- og genanvendelsesteknologier for at rykke landet i en grønnere retning. Med aftalen bliver affaldsmarkedet nu lukket mere op, og det gør det væsentligt mere attraktivt for private aktører at foretage de nødvendige teknologiske investeringer, hvilket vi selvsagt hilser velkommen.