Dansk virksomhed vil rydde verdenshavene for plastaffald

Lokal fisker indsamler plastaffald, som en del af ReSea Projects arbejde i Indonesien.

Den danske virksomhed ReSea Project har opsamlet mere end 400 ton plast fra havet i Indonesien sidste år. Nu skal indsatsen i Indonesien skaleres og konceptet rulles ud i lande med tilsvarende udledning af plast i havet.

Del:

Plast i havet er en stor miljøudfordring, men en løsning baseret på cirkulær økonomi og drevet af lokalt engagement har vist sig at være en meget effektiv tilgang til miljøudfordringen.

I virksomheden ReSea Project, er det netop denne tilgang man har til miljøudfordringen med plast i havet. ReSea Project er stiftet af Christian L. Jensen, der også er adm. direktør i emballagevirksomheden Pack Tech.

I 2019 har ReSea Project opnået en dokumenteret og verificeret indsats på 400 ton plast fjernet fra havet, og i 2020 er målet 900 ton.

– Alle tiltag gør en forskel, men verdenshavene er så hårdt under pres grundet plastforurening, så der skal gøres en ekstraordinær indsats nu. Med vores løsning er vi ikke afhængige af nogen teknologier, og ved at involvere lokale i opsamlingen af havplast, så kan vi nemt skalere vores indsats og fjerne store mængder plast. Det bidrager samtidig til flere arbejdspladser, og en bedre oplysning om korrekt affaldshåndtering så vi undgår, at plasten havner i naturen, fortæller stifter af ReSea Project, Christian L. Jensen.

Problemstillingen vendes på hovedet

Typisk er tilgangen til det at fjerne havplast, at man via fonde og landes regeringer søger midler til at angribe problemet, hvilket både er besværligt, tidskrævende og med lange tidshorisonter.

I ReSea Project har man vendt problemstillingen om. Man opererer hverken med fonde eller regeringer for at finansiere projektet – men gør det i stedet interessant for enhver virksomhed at deltage i at fjerne plasten fra verdenshavene.

Stifter af ReSea Project, Christian L. Jensen

Det gør man ved at ”sælge” opsamlingen af havplast – kg for kg – hvor det koster 4 euro at fjerne 1kg plast fra havet. Det vil sige, at en virksomhed kan være ansvarlig for at fjerne eksempelvis 1.000 kg havplast for 4.000 euro.

Lige nu opererer ReSea Project ud for havene i Jakarta i Indonesien. Her har man allieret sig med lokale fiskere, som samler plasten op fra havet, og aflønnes med et beløb, der svarer til 2,5 gange deres normale indtægt:

– Ikke nok med at plasten fjernes og havet kommer i bedre balance, så højner vi levestandarden for vores opsamlingshold og deres familier, hvilket gør, at de kan sende deres børn i skole og sikre deres huse mod de stigende vandstande, som er en stor trussel i Jakarta, siger Christian L. Jensen.

Cirkulær tankegang er nøglen til succes i kampen mod havplast

Den opsamlede plast rengøres, sorteres efter plasttype, og konverteres til nye plastråvarer, der erstatter traditionel ny plast (også kaldet virgin plastic).

Et godt eksempel er virksomheden Kevin Murphy, verdens største hair care brand, som med stor succes har benyttet sig af havplast i deres emballager i stedet for virgint plast.

Det har den fordel, at man begrænser produktionen af ny plast, og samtidig har studier vist, at produktionen af genanvendt plast har et mindre klimaaftryk, da det udleder 50 % mindre CO2.

Alt havplast kan være væk indenfor 25 år

Der tilgår i øjeblikket 8 millioner kg plast i havet hvert år. Formår verdens regeringer at ændre adfærden omkring vores smid-væk kultur og brug af plast, samt at indfri FN’s verdensmål, mener man hos ReSea Project, at man indenfor 25 år kan have fjernet den nuværende havplast.

I takt med at flere virksomheder tager del i indsatsen, så skal løsningen sprede sig som ringe i vandet til resten af verden med lignende udfordringer som Indonesien:

– Coronakrisen har krævet en tilbagevendende og stigende afhængighed for engangsplast, men det kan i værste fald øge presset yderligere på verdenshavene. Der er brug for handling nu, og derfor sætter vi fra i dag og fremadrettet alle sejl til for at virksomheder overalt i verden bliver en del af løsningen. Med fællesindsatsen og handlekraften vist under coronakrisen, så er vi ganske sikre på, at samme drivkraft kan gøre op med plastforureningen i verdenshavene, siger Christian L. Jensen.

Du kan læse mere om ReSea Project her.