Forebyggelse af plast i havet kræver en global indsats

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, er glad for, at der er politisk opmærksomhed omkring at øge det danske bidrag på den globale scene til kampen mod plast i havet. Imidlertid er det vigtigt, at der er bred politisk opbakning til finansieringen af nye miljøtiltag.

Brancheorganisationen Plastindustrien er tilfredse med, at Dansk Folkeparti med et nyt beslutningsforslag vil opprioritere det danske engagement i den globale kamp mod plast i havet. Udfordringen bliver imidlertid at finde en finansieringsmodel, som der er bred politisk enighed om. Derfor foreslår Plastindustrien at oprette en uafhængig grøn plastfond med indtægterne fra plastposeafgiften.

Del:

I dag har Folketinget 1. behandling af B11 ’Forslag til folketingsbeslutning om at mindske udledningen af plastik til verdenshavene’, der er stillet af Dansk Folkeparti.

Beslutningsforslaget går ifølge forslagsstillerne ud på at målrette en større del af udviklingsbistanden til miljøtiltag, som forebygger mængder af plast til verdenshavene fra de ti floder med størst forekomst af plastaffald.

Hos brancheorganisationen Plastindustrien bliver det positivt modtaget, at DF ønsker at optrappe den danske kamp mod plast i havet via en øget global indsats:

– Plast er et meget nyttigt materiale, men det skal aldrig ende i havet. Udfordringen er særligt stor pga. den plast, der strømmer ud fra otte floder i Asien og to i Afrika. Derfor giver det rigtig god mening, at Danmark hjælper globalt med at etablere velfungerende affaldssystemer, som forebygger plast i havet. Der må også gerne være fokus på at sikre oprydning af den plast, som desværre allerede er endt i naturen.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, fortsætter:

– I Danmark har vi god erfaring med at udvikle smart teknologi til affaldshåndtering og plastgenanvendelse, hvilket er noget af det, som er efterspurgt globalt. Dermed kan en større dansk tilstedeværelse på den globale miljøscene også resultere i nye grønne arbejdspladser.

Opret en uafhængig plastfond til at støtte grønne tiltag

Imidlertid ønsker adm. direktør Thomas Drustrup ikke at vurdere, hvorvidt det er vejen frem at prioritere mere af udviklingsbistanden til ovenstående miljøtiltag.

– Jeg ved rigtig meget om emner som plast og genanvendelse, mens andre er klogere på, hvorvidt vores udviklingsbistand skal finansiere nye miljøtiltag. Derfor vil jeg overlade den del af diskussionen til Folketingets partier på Christiansborg. En anden mulig finansieringskilde kunne være indtægterne fra den eksisterende plastposeafgift.

Tal fra Skatteministeriet viser, at danskernes forbrug af plastposer giver staten et betragteligt årligt afgiftsprovenu: I 2015 var det på 194 millioner kroner, i 2016 var det på 184 millioner kroner, og i 2017 var det på 178 millioner kroner.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, opfordrer til, at de midler fremover bliver målrettet en grøn uafhængig plastfond:

– Jeg mener, at vi skal lade os inspirere af Irland, hvor de har oprettet en grøn plastfond for indtægterne fra deres plastposeafgift. Fonden er uafhængig, og den deler løbende midler ud til miljøtiltag af forskellig karakter. Hvis vi gjorde det samme i Danmark, så var der større økonomiske muligheder for at gøre noget ved plast i havet – både lokalt og globalt.