Operation Clean Sweep: Nyt katalog samler best practice-løsninger

Et nyt katalog med gode Operation Clean Sweep-løsninger skal hjælpe endnu flere virksomheder godt i gang med implementeringen af miljøinitiativet, der forebygger, at plastgranulat fra produktion og transport ender i naturen.

Del:

Plastindustrien har netop udgivet et katalog med en række virksomhedsnære eksempler på, hvordan man kan implementere Operation Clean Sweep.

Miljøinitiativet er plastbranchens eget bud på, hvordan produktion og transport af plast kan undgå at blive en kilde til forurening af naturen.

Miljøkonsulent i Plastindustrien, Anders K. Knudsen, fortæller:

– Formålet med kataloget er at fremvise gode Operation Clean Sweep-løsninger i praksis, så endnu flere virksomheder kan blive inspireret af nogle helt konkrete eksempler på, hvordan man forebygger spild af plast. Operation Clean Sweep er ikke raketvidenskab og handler i bund og grund om at implementere nogle simple tiltag på virksomheden – dette skulle også gerne fremgå af kataloget.

Anders K. Knudsen fortsætter:

– Der er taget udgangspunkt i fem konkrete tilgange til at forebygge spild af granulat, hvilket gerne skulle appellere til et bredt spektrum af virksomheder – fra de helt små med lokal produktion til de større virksomheder, der vedligeholder et eller flere ledelsessystemer på koncernniveau.

Eksemplerne udvalgt i dette katalog skal ikke ses som en udtømmende liste af tiltag, men snarere som et øjebliksbillede af, hvordan branchen har valgt at gribe opgaven an med at forebygge spild af granulat.

Dermed forventes det, at kataloget bliver udvidet i takt med, at flere tilmelder sig programmet samt, at der kommer virksomheder med fra et bredere udsnit af forsyningskæden.

Det nye katalog kan downloades som PDF-fil via dette link eller ses nedenfor: