Nyt center skal samle og styrke den danske forskning om plast i havet

projekt plastfrit hav skal finde løsninger på plast i havet

VELUX FONDEN har netop givet 20 mio. kroner til at etablere et nyt forskningscenter ved navn MarinePlastic, som en række danske universiteter har taget initiativ til. Plastindustrien har støttet projektansøgningen og skal fremover sidde i centrets følgegruppe.

Del:

Et nyt dansk forskningscenter – MarinePlastic – har netop modtaget en bevilling på 20 millioner kroner fra VELUX FONDEN. Formålet med centret, der har fokus på marin plastforurening, er at samle forskere på tværs af universiteter og fagområder.

MarinePlastic skal arbejde med plastforurening fra flere vinkler. Forskerne skal blandt andet indsamle viden om plastforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser.

Initiativtagerne til centret er Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Nationalmuseet. I praksis er det professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet, der skal lede forskningscentret.

Støtte fra Plastindustrien

Hos Plastindustriens adm. direktør Thomas Drustrup er der glæde over, at fondsansøgningen blev imødekommet:

– En af de helt store udfordringer med plast i havet er dybest set, at vi mangler meget viden for at kunne pege på de mest effektive løsninger. Derfor valgte vi også på et tidligt tidspunkt at støtte bestræbelserne på at få stablet et dansk forskningscenter på benene. Der er behov for at få koordineret og styrket den danske forskning, og det kommer til at ske nu gennem MarinePlastic.

Han bliver suppleret af lektor Kristian Syberg fra Roskilde Universitet:

– MarinePlastic vil ikke bare løfte og samle dansk forskning, men vil ligeledes være en stor platform for os til yderligere at manifestere dansk forskning i en international kontekst. Det er også vigtigt for forskningscenteret, at vores forskning bliver relevant for de centrale samfundsaktører.

Kristian Syberg fortsætter:

– Derfor er vi meget glade for, at Plastindustrien i første omgang støttede vores ansøgning, og efterfølgende har sagt ja til at sidde i vores følgegruppe. MarinePlastic er som tværfagligt samarbejde ret unikt, og vi ser det som en stor mulighed for at vise, hvor langt vi kan nå ved at samarbejde.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, siger afslutningsvis:

– Vi glæder os til at deltage i følgegruppen til MarinePlastic, og vi kan bl.a. byde ind med viden fra branchen om teknologiske fremskridt, der kan være med til at forebygge plast i havet. Vores medlemmer er meget optaget af denne dagsorden, og vi ser frem til følge resultaterne fra det nye forskningscenter.

MarinePlastic begynder arbejdet den 1. februar 2019 og skal i fire år arbejde intensivt med at udvikle forskningsbaseret forståelse af typer, kilder, hyppighed, skæbne og de miljømæssige konsekvenser af plast i havet.