Ocean Plastic Forum: Nyt dansk initiativ skal fjerne plast fra havet

Virksomheden Desmi Enviro-Clean er med i Ocean Plastic Forum, og de har udviklet teknologiske løsnigner, som kan opsamle plast fra havet.

Ocean Plastic Forum består af danske virksomheder og organisationer, som med deres teknologi og fælles viden vil fjerne plast fra verdenshavet. Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), taler på kick off konferencen den 4. december hos Danske Rederier.

Del:

Et nyt dansk partnerskab – Ocean Plastic Forum – har i år set dagens lys, og formålet er at bidrage til at bortskaffe den plast, der allerede er endt i havet. Bag Ocean Plastic Forum står små tyve partnere bl.a. Maskinmestrenes Forening, Danske Rederier, Plastindustrien og Plastic Change.

Den 4. december inviterer Ocean Plastic Forum til kick off konference i tidsrummet 9.00-13.00 hos Danske Rederier i Amaliegade 33, 1256 København H.

Formålet er at skabe konkret handling ved at gøre markeds- og samarbejdsmulighederne synlige og tilgængelige samt at åbne op for nye medlemmer.

Fra politisk side er der også opbakning til det danske initiativ. Derfor er Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde, også blandt programmets talere:

– Plast i havene er et stigende problem for miljø og mennesker. Eksempelvis viste en undersøgelse i Indonesien synligt plast i 25 procent af fiskene på et stort fødevaremarked. Den udvikling skal vendes. Danske virksomheder er langt fremme med teknologi, der kan bidrage til at løse den miljømæssige udfordring. Det er glædeligt – og det er ekstra glædeligt, at de danske løsninger samtidig har et væsentligt eksportpotentiale.

Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde, er blandt talerne på kick off konferencen.

Danske virksomheder og løsninger kan gøre en forskel

På konferencen vil en række virksomheder fortælle om, hvordan de i praksis gør en forskel for at forbedre situationen. F.eks. kan du høre om Maersk Supplys erfaringer med opsamling i Stillehavet, og om hvordan Plastix omdanner fiskenet til nye råvarer samt om Aage Vestergaards Larsen A/S’ arbejde med at genanvende plast fra havet.

 – Havet er en vigtig ressource og en afgørende del af vores miljø og natur. Det er også skibsfartens arbejdsplads, og den værner vi om. Det er glædeligt, at det blå Danmark kan gøre brug af kapaciteter inden for nye segmenter, og samtidig være med til at løse udfordringen med plast i havet, siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør hos Danske Rederier.

Hun bliver suppleret af Thomas Drustrup, der er adm. direktør i brancheforeningen Plastindustrien:

– Plast er et værdifuldt materiale, og det har intet at gøre i naturen. Vores virksomheder kan byde ind med konkret viden om, hvordan og hvorledes man kan genanvende indsamlet plast fra havet. Det er ikke en nem proces, men danske pilotprojekter viser, at det er muligt, og den viden skal vi nu have spredt på globalt niveau.

Kick off konferencen er første skridt på vejen

Partnerskabet Ocean Plastic Forum blev oprettet i foråret 2018, og det var Maskinmestrenes Forening som tog initiativ til at samle de mange partnere i et dansk konsortium.

Niels Larsen, formand i Ocean Plastic Forum og bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening, fortæller:

– Vi har et ønske i Ocean Plastic Forum om at forbedre miljøet i verdenshavene og langs kysterne ved at indvinde plasten. Målet er også at anvende den indsamlede plast så højt som muligt i værdikæden til nye produkter, alternativt gennem teknologier, der omdanner plasten til olie igen. Kick off konferencen er et godt første skridt på vejen. Medlemmer hos Maskinmestrenes Forening er ansatte i virksomheder, der dækker hele værdikæden, og som kan løse de udfordringer, der indgår i FN´s 17 verdensmål.

Se det fulde program for kick off konferencen via dette link.

Tilmelding er gratis, og det sker via dette link (tilmelding senest den 29. november – og der er et begrænset antal pladser).