Ny vejledningsindsats skal tiltrække de dygtige tvivlere

Det er ofte dygtige, uddannelsesmotiverede unge, som er mest i tvivl om deres uddannelsesvalg. Over de kommende tre år skal en landsdækkende indsats friste netop denne ungegruppe til at vælge en erhvervsuddannelse. Nordea-fonden støtter med 5,1 mio. kroner, og Plastindustrien er med som samarbejdspartner.

Del:

En ny landsdækkende indsats vender projektøren og sætter skarpt spot på en overset men vigtig gruppe af unge i arbejdet med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Mange indsatser er rettet mod de mindre motiverede og ikke-uddannelsesparate unge, men projektet ”Unge i praksis” vil med 5,1 mio. fra Nordea-fonden skifte kurs i retning mod de dygtige, uddannelsesmotiverede unge.

Det sker på baggrund af erfaringer fra de kommunale centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som konstaterer, at denne ungegruppe oftest er mest i tvivl om valg af uddannelse og karrierevej. Samtidig har de fagligt dygtige og motiverede unge fået reduceret deres muligheder for vejledning.

– I dag er det sådan, at dygtige uddannelsesmotiverede unge og deres forældre ikke har samme adgang som tidligere til individuel vejledning og brobygning, og de skal selv finde erhvervspraktikken, hvilket kan være rigtig svært for mange, siger Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK.

Og det skal projektet lave om på ved konkret at fokusere på unge i 7. klasse over hele landet, som på forhånd er sikret praktikplads gennem et samarbejde med Danske Maritime, Plastindustrien og Dansk Byggeri.

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, fortæller:

– I Plastindustrien gør vi brug af bl.a. plastmagere, værkstøjsmagere og automatikteknikere, og vi vil gerne have at flere unge vælger disse ungdomsuddannelser fremfor gymnasiet – vi har masser afspændende job og karrieremuligheder i vores branche, og vi er meget glade for ingeniører med faglært baggrund.

Som en konsekvens af projektet vil i alt 4.500 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.