Genanvendelse af plast på agendaen i P1 Orientering

Kinas importstop for plastaffald gør, at vi i Danmark skal blive endnu bedre til at genanvende. Sådan sagde Christina Busk, miljøpolitiske chef i Plastindustrien, b.la. da hun medvirkede i P1 Orientering.

P1 Orientering satte torsdag fokus på plastgenanvendelse set i lyset af Kinas importstop for plastaffald. Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, medvirkede med et budskab om, at vi i Danmark skal blive langt bedre til at genanvende bl.a. via bedre sortering og smartere design.

Del:

Ved årsskiftet trådte Kinas importstop for plastaffald i kraft. Kina har ellers på årlig basis modtaget 7,3 millioner tons plast fra resten af verden, og det stiller derfor nye krav til, hvordan plastaffald på globalt plan skal håndteres.

Det emne blev taget op i P1 Orientering torsdag den 4. januar, hvor Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk medvirkede.

Hun slog indledningsvis fast, at vi skal gøre det mere attraktivt at genanvende plast i Danmark, da det er en vigtig ressource inden for landets grænser:

– Plastindustrien har et ønske om både at anvende så meget af plasten som muligt og samtidig sikre, at den genanvendte plast har den bedste kvalitet som muligt.

Det kræver imidlertid en række forandringer i det eksisterende affaldssystem – bl.a. i forhold til at indrette et mere effektivt og ensartet sorteringssystem, hvor der i højere grad er fokus på materialernes kvalitet, og på hvad markedet efterspørger.

LÆS OGSÅ: Affaldet sorteres alt for forskelligt

Plastindustriens barsler med ny designguide

En anden forudsætning for at øge genanvendelsen af plast i Danmark handler om blive bedre til at genanvende plastemballage fra husholdninger, og det er netop en af de udfordringer som ’Forum for cirkulær plastemballage’ arbejder med i øjeblikket.

I P1 Orientering løftede Christina Busk, der er tovholder for forummet, sløret for, at der i løbet af foråret bliver lanceret en ny designguide for emballage:

– Emballagen skal selvfølgelig designes til dens egentlige formål – nemlig at passe på en fødevare og formindske madspildet. Men vi ser gerne, at der kommer en ny måde at tænke på, så emballagen i højere grad bliver designet med henblik på, at den senere kan genanvendes.

Det kan i praksis ske ved at anvende færre forskellige slags plasttyper i det samme produkt eller ved at gøre det nemmere at skille plasttyperne fra hinanden i genanvendelsesfasen.

Christina Busk var ikke den eneste plastrepræsentant i medierne denne dag, da også Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen A/S optrådte i TV Avisen med et indslag om et nyt testprojekt med genanvendelse af plast fra husholdninger.