Opbakning til de danske ønsker til EU’s kommende plaststrategi

Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk er glad for, at det er et enigt Folketing, som står bag henvendelsen til EU.

Et enigt Folketing er underskrivere af et brev, som fornylig er blevet sendt afsted til EU-Kommissionen med ønsker til den kommende europæiske plaststrategi. Brevet får ros med på vejen af Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk.

Del:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har sammen med alle partier i Folketinget fornyligt sendt et brev til EU-Kommissionen, der beskriver de danske ønsker til EU’s kommende plaststrategi, som efter planen skal offentliggøres i starten af 2018.

Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk er glad for, at det er et enigt Folketing, som står bag henvendelsen til EU:

– Det sender et rigtigt stærkt signal til omverden om, at vi her i Danmark er ambitiøse i forhold til at forebygge, at plast ender i miljøet. Derudover indeholder brevet mange gode pointer om, at EU er nødt til at prioritere en generel samfundsomstilling, hvor den cirkulære økonomi vinder frem. En sådan omstilling kræver konkret støtte f.eks. i form af EU-midler til grønne projekter, hvor virksomhederne er med i forreste linje.

Brevet slår bl.a. fast, at de plastrelaterede udfordringer ikke kun er et affaldsproblem – men også et ressourceproblem.

Derfor er det ifølge de danske politikere også vigtigt, at EU indarbejder i plaststrategien, at der skal være langt mere fokus på at udvikle cirkulære løsninger og forretningsmodeller, så langt større mængder plast i fremtiden bliver genanvendt.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, kommenterer:

– Lige på det her punkt er vi på mange måder et foregangsland, når det gælder om at tænke nyt og innovativ, på plastområdet. I øjeblikket arbejder vores ’Forum for cirkulær plastemballage’ på højtryk for at udvikle konkrete projekter og anbefalinger, hvor hele værdikæden er tænkt med ind. Det er min klare forventning, at resultaterne heraf kan være med til at inspirere på både nationalt og europæisk plan.

Mindre brug af ’oxo-nedbrydelig’ plast er sund fornuft

Et andet element i brevet er en klar opfordring til, at EU iværksætter tiltag, som mindsker brugen af såkaldt ’oxo-nedbrydelig’ plast.

Denne form for plast er generelt meget udskældt, da materialet i realiteten er ikke bionedbrydeligt, da det kun bliver nedbrudt til fragmenter af mikroplast.

Christina Busk udtaler:

– Det er meget fornuftigt, , at man opfordrer til at udfase eller forbyde ’oxo-nedbrydelig’ plast på EU-niveau. Selvom plasten synsmæssigt forsvinder, så risikerer vi jo stadigvæk, at det ender op i naturen blot i form af mikroplast, hvilket mildest talt er noget usmart.

Hun uddyber:

– Hvis man kunne supplere en udfasning af ’oxo-nedbrydelig’ plast med EU-standarder for f.eks. bioplast og bionedbrydelig plast, så kan der for alvor skabes et gennemsigtigt marked på det her område. Det har været længe efterspurgt fra både leverandører, producenter og forbrugere.

Behov for mere viden om mikroplast

Folketingets brev indeholder også en klar appel til EU om at prioritere forskning og projekter, der kan bringe ny viden om mikroplast på banen.

Det er alment anerkendt, at vi på nuværende tidspunkt ved alt for lidt om kilderne til mikroplast og ikke mindst om mikroplastens påvirkning af miljø og menneskers sundhed.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, siger afslutningsvis:

– Det budskab flugter rigtig godt med vores synspunkt om, at vi simpelthen ved alt for lidt om udfordringerne med plast i miljøet. Og ofte hænger det sådan sammen, at vi først kan iværksætte de effektive løsninger, hvis vi har tilstrækkelig med viden. Ellers fægter vi bare i blinde. Derfor håber jeg, at budskabet trænger igennem i EU, og det gør det forhåbentlig også, når Folketinget i løbet af foråret skal vedtage en dansk handlingsplan for at forebygge plast i miljøet.