Enighed i FN om at styrke kampen imod plast i havet

Medlemslandene i FN’s Miljøforsamling har fornylig vedtaget en resolution, der opfordrer til en øget global indsats for at styrke kampe imod plast i havet. Aftalen medfører bl.a. oprettelsen af en international taskforce.

Del:

Før jul mødtes medlemmerne af FN’s Miljøforsamling til topmøde i Nairobi i Kenya, hvor den norske klimaminister fremsatte forslag om at vedtage en resolution, der skal skærpe den internationale kamp imod plast i havet.

Et centralt omdrejningspunkt i resolutionen er, at der bliver oprettet en taskforce, som skal rejse rundt i verden for at rådgive lande og industrier om, hvordan de kan forebygge og reducere mængden af plast i havet.

Resolutionen medfører også, at landene (herunder relevante aktører) frem til 2025 forpligter sig til aktivt at træffe foranstaltninger indenfor bl.a. affaldshåndtering, affaldsminimering og spildevandsrensning.

Danske aktører roser internationalt initiativ

Aftalen er dog ikke juridisk bindende for landene, men miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk er alligevel glad for, at der er enighed bag resolutionen:

– Det er et vigtigt skridt for en løsning på den globale udfordring med plast i havet, at der nu er en international resolution på området. En rådgivende taskforce er en rigtig god idé, da den via en proaktiv indsats eksempelvis kan hjælpe lande i gang, hvor der i dag slet ikke nogen form for styr på affaldshåndteringen.

Christina Busk fortsætter:

–  I Danmark er vi godt i gang med arbejdet for at fremme et plastfrit hav, og jeg kan sagtens forestille mig, at vi kan bidrage med viden og løsninger, der kan inspirere på globalt plan.

Resolutionen får også pæne ord med på vejen af WWF Verdensnaturfonden, der har været med til at føde idéen om en international aftale.

DTU Aqua er også positivt indstillede overfor den internationale hensigtserklæring, men DTU-forsker Torkel Gissel Nielsen udtaler til TV2.dk, at han også meget gerne ser, at der kommer mere fokus på udbedre den manglende viden om plast i havet:

–  Mellem 20 og 40 procent af fisk har plastik i maven. Plastik ryger ud igen med afføringen på både mennesker og dyr, så det bliver ikke optaget i kødet. Samtidig kan plastik binde giftstoffer, som kan ophobe sig i mennesker og dyr. Men hvad det præcis betyder, ved vi ikke. Og indtil vi ved det, er det vigtigt at begrænse det. I det hele taget er der masser af basal viden om plastik, som vi bør have, men ikke har.