Nordjyske kommuner sætter fokus på guldet i virksomheders affald

Sidste år brugte danske virksomheder og landbrug 500.000 tons plast, og en stor del af det ender som affald. En ny nordjysk kampagne skal sikre, at virksomheders plastaffald bliver genbrugt. Et tiltag der både skaber værdi for virksomhederne og miljøet.

Del:

Hos plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vurderes det, at der kan skabes 500 arbejdspladser ved at indsamle og oparbejde plasten igen. I dag brændes hovedparten af plastaffaldet.

I et nyt projekt skal Aage Vestergaard Larsen A/S hjælpe de Nordjyske kommuner med at øge plastgenanvendelsen hos virksomhederne.

-Hvis det plastaffald, som hvert år eksporteres til udlandet, i stedet bliver genanvendt herhjemme, så anslår vi, at der kan skabes 500 arbejdspladser i branchen, det er derfor meget interessant, at der sættes en kampagne i gang for at finde guldet i virksomhedernes affald, siger adm. direktør Franz Cuculiza, der er adm. direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S.

Nordjyske kommuner står bag plastkampagnen

Bag kampagnen står de nordjyske kommuner og kommunernes miljøsagsbehandlere, som hvert år besøger en række virksomheder gennem miljøtilsynet.

-At vi genanvender plasten igen og igen er sund fornuft. Det giver god mening for de virksomheder, der skal af med deres plastaffald og for de virksomheder, der kan bruge plasten  – og så giver det selvfølgelig mening for miljøet! , udtaler borgmester Knud Kristensen (K) fra Vesthimmerland Kommune.

Miljømedarbejderne er derfor på kursus i januar for at få overblik over plasttyperne og blive klogere på mulighederne i plastaffaldet. En viden som de skal tage med ud til de nordjyske virksomheder.

Virksomhederne kender ikke værdien af deres plastaffald

Det er Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), der står for at koordinere kampagnen. Det sker som led i, at plast er et strategisk indsatsområde for netværket, som der vil blive arbejdet med de næste 4 år. NBE har en ambition om at bevare plasten i Nordjylland med henblik på at skabe lokal økonomisk udvikling og beskæftigelse.

Miljørepræsentanter fra de Nordjyske kommuner på kursus hos AVL.
Miljørepræsentanter fra de Nordjyske kommuner på kursus hos AVL.

-Det første og allervigtigste skridt man kan tage, – hvis man som virksomhedsejer gerne vil arbejde med bæredygtighed og ressourceeffektivitet og øge genanvendelsen af råvarer og materialer, – er at interessere sig for, hvad det egentlig er, man smider væk, og hvilken værdi det har, fortæller Jens Højer, der er ejer af Højer Møbler og formand for NBE.

Som en del af plastkampagnen vil der i 2017 blive afholdt en række møder, hvor virksomhederne kan få inspiration og erfaringsudveksle omkring frasortering og genanvendelse af deres plastaffald.