Sektion : Råvaresektionen

Råvaresektionen består af mere end 20 virksomheder og omfatter alle betydende leverandører og distributører af plastråvarer, additiver og hjælpestoffer til plastindustrien. Sektionen skal fungere som samlingspunkt for virksomheder, der leverer plastråvarer og fremme erfaringsudveksling om spørgsmål af almen faglig interesse for sektionen og omverden.

Del: