Succesfuldt pilotprojekt i Vesthimmerland – effektiv genanvendelse af blød plast

Vesthimmerland Kommune har indsamlet store mængder plast
I pilotprojektet oplevede man en stigning på 400% af den indsamlede bløde plast. Foto:Vesthimmerlands Kommune

Et partnerskab mellem Vesthimmerlands Kommune, Genplast A/S, Vesthimmerlands Forsyning, Aalborg Universitet, Erhverv Væksthimmerland og Aalborg Universitetshospital, Farsø, har resulteret i effektiv indsamling og genanvendelse af blød plast.

Del:

Mange steder i landet er affaldssortering blevet en del af hverdagen. Dette gør sig også gældende i den lille landsby Vester Hornum i Vesthimmerland, der i 2019-2020 var en del af et pilotprojekt med fokus på netop værdiforøgelse af husholdnings- og erhvervsplast via bedre sortering.

Pilotprojektet er en del af EU regionalfondsprojektet ”Cirkulær Innovation i Partnerskaber” (CIP), som er forankret hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

CIP er et samarbejde mellem seks nordjyske kommuner, Aalborg Universitets Institut for Planlægning og 35 SMV’er, heriblandt plastgenanvendelsesvirksomheden Genplast A/S. Formålet med CIP er at styrke innovation gennem fokus på cirkulær økonomi i erhvervslivet.

I Vesthimmerlands Kommune er innovationspartnerskabets fokus plast – og derfor handlede et af projektets pilotforsøg, som foregik i Vester Hornum, selvfølgelig også om at øge værdien af plastaffaldet og få det til at indgå i et cirkulært og lokalt kredsløb.

Tårnhøj genanvendelsesprocent – og så er det billigt

I Vesthimmerlands Kommune har man siden 1. januar 2016 kunne frasortere og aflevere blød plast til storskrald. Der var dog ikke mange af borgerne, der benyttede sig af denne løsning. Derfor undersøgte pilotforsøget blandt andet, hvordan man kunne øge mængden af indsamlet blød plast  gennem den eksisterende ordning.

I et forsøg på at øge mængden af indsamlet blød plast, udleverede man indsamlingsposer og en informationsflyer, hvor borgerne blev informeret om projektet, og hvordan de skulle sortere den bløde plast fra. Og det viste sig at være en god idé.

Plastgranulat fra den indsamlede bløde plast
Plastgranulat fra den indsamlede bløde plast.
Foto:Vesthimmerlands Forsyning

Faktisk var det så god en idé, at man oplevede en stigning på 400% af den indsamlede bløde plast. De store mængder blød plast, blev sendt til Genplast A/S i Farsø – der har specialiseret sig i at forarbejde og genanvende plast til nye produkter – og det lykkedes at genanvende hele 98% af den indsamlede bløde plast.

Ikke nok med at næsten 100% af den indsamlede bløde plast kunne genanvendes til plastgranulat, så gjorde Genplast A/S dette for en ottendedel af, hvad det normal koster virksomheden, når de sorterer, vasker og granulerer plast. Granulatet af genanvendt plast kan efterfølgende anvendes i nye produkter og derved blive en del af et cirkulært kredsløb.

Vesthimmerlands succeshistorie sætter fokus på cirkularitet

Efter pilotforsøgets afslutning inviterede projektets partnere til ”Politikerdag” hos Vesthimmerlands Forsyning.

Her blev projektets imponerende resultater og samarbejde mellem aktive borgere og lokale virksomheder sammen med kommunen præsenteret for en række nordjyske folketingsmedlemmer.

– Vester Hornum har bare gjort sig så utroligt positivt bemærket ved mig. Der er en gruppe af borgere, der har spillet utroligt positivt ind her ved at prøve noget af, siger Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen (S) til TV2 Nord.

Flemming Møller Mortensen var et af de seks nordjyske folketingsmedlemmer, der besøgte Vesthimmerlands Forsyning for at høre mere om projektet og diskutere affaldssortering. De fremmødte politikere var enige om, at CIP partnerskabet i Vesthimmerland havde gjort sig nogle gode erfaringer i projektet.

Udover at have styr på affaldsindsamlingen, så er det også vigtigt at have fokus på designet af f.eks. plastemballager. For at fremtidens plastemballager ikke skal ende som værdiløst affald, skal de i højere grad designes til genbrug og genanvendelse, for derved at kunne blive en integreret del af et cirkulært kredsløb.

Men hvordan gør man det? Det satte Plastindustrien sig for at undersøge, hvilket resulterede i lanceringen af: ’Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere’, der er udviklet i tæt samarbejde med bl.a. en række emballageproducenter, Arla Foods og Danmarks Naturfredningsforening.