Ses vi til Plastdagen 2024?

Plastdagen 2024, der afholdes den 30. maj i København, er en unik lejlighed for den danske plastbranche til at netværke og dele viden under temaet “Et cirkulært samfund”. Tilmeldingerne tikker ind, og vi håber også på at se dig, siger adm. direktør Thomas Drustrup.

Del:

Plastdagen 2024 finder sted den 30. maj i Industriens Hus, København – og du er inviteret med.

Her samles den danske plastbranche til en dag med god muligheder for netværk og videndeling under arrangementets overskrift Et cirkulært samfund. Vi har nøje tilrettelagt et program, der dykker ned i cases, lovgivning og nye tendenser, og som samtidig er interessant for alle segmenter af den danske plastbranche såvel som eksterne.

Ny strategi præsenteres på GF

Forud for Plastdagen, som starter 13.30, er foreningens medlemmer inviteret til at deltage i Plastindustriens generalforsamling 2024.

Plastindustriens nye strategi, som har titlen Plastens bidrag til et cirkulært samfund, blive præsenteret for generalforsamlingen. Strategien danner desuden fundamentet for arrangementets program, der er inddelt i de tre overordnede temaer: materialer, kompetencer og viden om plast.

Traditionen tro afrundes Plastdagen med en hyggelig netværksmiddag på 7. sal i Industriens Hus, forbeholdt medlemmer af foreningen.

Tilmelding er åben frem til torsdag den 16. maj.