Sundolitt lancerer klimafundamentet ”Grøn Standard”

Byggebranchen kan fremover reducere CO2-udledningen med mere end 59.000 ton hvert år. Samtidig med at nye huse blive både bedre og billigere at bo i. Der er nemlig millioner at spare på at bygge klimavenligt. Det viser beregninger fra isoleringsproducenten Sundolitt, som lancerer den nye fundamentløsning Grøn Standard.

Del:

Kommende danske boligejere kan spare ca. 2,1 ton CO2 allerede inden de flytter ind i deres nybyggede parcelhus, hvis de vælger at huset skal bygges med klimafundamentet ”Grøn Standard” fra Sundolitt.

Grøn Standard kan erstatte store dele af den beton og stål, som bruges i de fleste nye huse med rent isoleringsmateriale, og fordi fundamenterne primært består af luft, er de lette at transportere rundt på byggepladsen ved håndkraft.

Husene bygges hurtigere

– De entreprenører, vi har udviklet Grøn Standard i samarbejde med, kan nu lukke deres huse på bare to uger. De sparer mellem to og tre hele arbejdsdage på etablering af soklen til et gennemsnitligt hus. For de store typehusfirmaer vil der være meget at vinde på at bygge med bæredygtige fundamenter, vurderer Henrik Vasylyeva, administrerende direktør i Sundolitt.

De nyudviklede fundamenter består af EPS (ekspanderet polystyren), som er 98 % luft og 2 % polystyren. De lette fundamenter kan løftes på plads med håndkraft. Der kan altså både spares meget på tunge løft, gravearbejde med tungt maskineri og betonudkørsel.

Dermed er det ikke kun den enkelte familie, som kan se frem til at bygge grønnere. Byggefirmaerne kan spare en stor del af gravearbejdet og afslutte byggerier hurtigere. Det skyldes, at de kun skal støbe soklen rundt om fundamentet i beton udover terrændækket.

– Typehusfirmaerne kan blive mere effektive, når de ikke skal grave og transportere nær så meget. Vores fundamenter består primært af luft og vejer så lidt, at en håndværker let kan lægge dem på plads alene. Jeg ser et stort potentiale for det, siger Henrik Vasylyeva.

Han fortsætter:

– Spørgsmålet er sådan set kun, hvad typehusfirmaerne venter på. Bygger de bare 200 huse om året med Grøn Standard, kan de alene på materialesiden spare mere end 420 ton CO2 og kan samtidigt få en økonomisk gevinst. Det er på alle måder et bæredygtigt fundament.

Møder forbrugernes behov

Beregninger udført for Sundolitt af et rådgivende ingeniørfirma viser, at et større dansk typehusfirma kan spare klimaet for godt 2.900 ton CO2 hvert år med Grøn Standard. De tal kan bruges i salg og marketing for det enkelte typehusfirma. Ifølge undersøgelser er 44% af private bygherrer også villige til at betale ekstra for klimavenlige løsninger.

– Forbrugerne er klar til at tage ansvar for bæredygtigt byggeri, og vi har sørget for en løsning, som gør en stor forskel. Hvis prisen virker for høj for den enkelte bygherre, vil den for mig at se, endda kunne indgå i en forhandling. Så spørgsmålet er bare, om typehusfirmaerne vil være med til at tjene gode penge på at bygge grønt og effektivt, siger Henrik Vasylyeva.

Klimagevinst når huset er bygget

Isoleringsvirksomhedens ingeniører har videreudviklet på deres eksisterende EPS-fundamentløsning sammen med entreprenører i dansk byggeri.

Den nye løsning forebygger kuldebroer mere effektivt end traditionelle fundamenter og dermed opnås større komfort og lavere varmeregning – og deraf også lavere CO2-udledning, når huset er taget i brug.

Udover den gode historie om klimavenligt husbyggeri får bygherren også et cirka 30 % lavere linjetab og tilsvarende nedsat varmeforbrug. Når huset er forældet, kan Grøn Standard genanvendes 100 %.