Gode plastanbefalinger fra klimapartnerskabet ’Affald, vand og cirkulær økonomi’

Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling i Plus Pack, sammen med miljøminister Lea Wermelin (S). De to blev fotograferet på Marienborg under offentliggørelsen af, at Camilla Haustrup Hermansen står i spidsen af et af de 13 klimapartnerskaber, der skal bistå regeringen i arbejdet med at nå klimamålene. Foto: Ulrik Hasemann.

Klimapartnerskabet ’Affald, vand og cirkulær økonomi’ har netop afleveret en række anbefalinger til, hvordan Danmark når en 70 procents reduktion i CO2-udslippet i 2030. Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, roser flere af elementerne.

Del:

Klimapartnerskabet ’Affald, vand og cirkulær økonomi’ har – med formand Camilla Haustrup Hermansen (Plus Pack) i spidsen – netop afleveret en lang række anbefalinger til, hvordan Danmark når en 70 procents reduktion i CO2-udslippet i 2030.

Anbefalingerne viser klart og tydeligt, at der er stort reduktionspotentiale i direkte CO2-udledninger fra affalds- og vandsektorerne og i indirekte CO2-udledninger gennem øget cirkularitet af materialer og ressourcer.

Udvalgte anbefalinger:

1.1: Cirkulær design af produkter giver øget levetid

2.1: Konkrete mål fra for anvendelse af genanvendte materialer (fx i transportemballage)

2.6: Effektivt marked for sekundære ressourcer

2.8: Revurdering af regler for genanvendt fødevareplast

3.4: Offentlige indkøb som drivkraft for cirkulær omstilling

4.1: Anvendelse af biobaseret plast

9.1: Investeringer i sortering og genanvendelse

9.2: Mekanisk og kemisk genanvendelse

9.3: Udsortering af genanvendelige fraktioner fra erhverv (service og industri)

9.10: Producentansvar for emballage

DOWNLOAD: Slides fra præsentationen af anbefalinger

Anbefalinger får ros med på vejen

 Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, har deltaget aktivt i klimapartnerskabet – sammen med en række af Plastindustriens virksomheder – og hun ser positivt på flere af anbefalingerne:

– Der er et stort og fornuftigt fokus på at få øget genanvendelsen af emballage og at gøre det muligt at bruge mere genanvendt materiale i plastemballager – også dem der skal i kontakt med fødevarer. Det er vigtigt, hvis vi vil ændre på CO2-udleningen, og det kræver en indsats fra alle parter. Endvidere har vi selv stillet mål omkring mængden af genanvendt plast i transportemballager f.eks. i forhold til paller og folier.

Selvom Christina Busk er begejstret for langt de fleste af anbefalingerne, så er hun dog skeptisk over for forslaget om, at husstandene fremover også skal sortere kompositprodukter.

Hun er bl.a. ikke tilhænger af, at kartoner til drikkevarer potentielt set skal sorterers sammen med plastfraktionen, da det kan øge sandsynligheden for at forringe kvaliteten af plastemballagen.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, uddyber:

– Det mest essentielle for genanvendelse af plast er, at der er fokus på kvaliteten. Vi arbejder hårdt for, at plastemballage kan designes til genanvendelse i en høj kvalitet. Jo flere andre materialetyper der blandes sammen med plasten jo ringere kvalitet bliver det genanvendte materiale i sidste ende, da det kan skabe urenheder. I vores designguide anbefaler vi derfor, at der bruges mærker i plast til flere plastprodukter for at undgå forureningsmuligheden.

Afslutningsvis siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

– Vi håber meget, at Regeringen og Folketinget vil bruge de mange anbefalinger aktivt i de kommende klimaforhandlinger. Der er som sagt et stort potentiale for CO2-besparelser ved øget genanvendelse og ved bruge genanvendte materialer, hvor det er muligt.