Plastrør holder i over 100 år

TEPPFA (European Association for Plastic Pipe and Fittings) konkluderer, at den forventede levetid for PVC og PE rør overstiger 100 år. Det er væsentligt højere end de oprindelige beregninger, som har været anvendt indtil nu. 

Del:

Der er gennem tiden foretaget talrige undersøgelser af levetid på plastrør lavet af polyvinylklorid (PVC) og polyethylen (PE).

Både teoretiske, men også praktiske forsøg, hvor man har gravet gamle rør op og analyseret materialet for ældning, nedbrydning mv. Alle forsøg peger på at levetiden vil være langt over de 50 år, som man tidligere har regnet med.

TEPPFA (European Association for Plastic Pipe and Fittings) har foretaget et meta-studie af disse undersøgelser, hvor de har indsamlet, gennemgået og sammenlignet konklusioner.

På baggrund af dette meta-studie konkluderer TEPPFA, at den forventede levetid for PVC og PE rør overstiger 100 år. Det er væsentligt højere end de oprindelige beregninger og ekstrapoleringer, som har været anvendt indtil nu.

PVC-rør kan holde i over 100 år ifølge en ny konklusion fra TEPPFA.

Der kan være mange forklaringer på den længere levetid

Designgrundlaget sigter traditionelt efter en minimale levetid på 50 år for et PVC og PE vand- og gasrør og er beskrevet i velkendte standarder som ISO 9080 og ISO 12162.

Den første store installation af PVC-rør fandt sted i Tyskland i 1936 til drikkevand og tyngdekraftafløbssystemer i forskellige boligområder, herunder den olympiske by i Berlin. De fleste af disse rør er stadig i brug i dag – hvilket repræsenterer 83 års driftssikkerhed. De første PE-rør blev installeret i 1953, og mange fungerer stadig 66 år senere.

Studier fra Europa og resten af verden har vist, at PVC og PE vand- og gasrør kan være i sikker drift i mindst 100 år uden nogen form for nedbrydning.

Den længere levetid kan bl.a. forklares med et lavere driftstryk i forhold til hvad røret er godkendt til, tolerancerne på godstykkelsen – som altid er positive -, samt de sikkerhedsfaktorer, der indgår i levetidsberegningerne.

– De nyeste tal understreger branchens budskab om, at forsyningsselskaberne kan have gavn af vores produkter i rigtig mange år. Det er med andre ord en god investering at vælge plastrør, fortæller Peter Sejersen, der repræsenterer TEPPFA i Danmark.

Peter Sejersen er den danske repræsentant for TEPPFA.

TEPPFA position papers om emnet kan findes online på: https://www.teppfa.eu/position-papers

Om TEPPFA:

TEPPFA (European Association for Plastic Pipe and Fittings) blev grundlagt i 1991 og har sit hovedsæde i Bruxelles. TEPPFA’s medlemmer er europæiske plastrørproducenter og nationale industriorganisationer, f.eks. Plastindustrien i Danmark. TEPPFA repræsenterer 350 virksomheder, der fremstiller plastrør og fittings. Der er beskæftiget i alt 40.000 mennesker den Europæiske plastrørsindustri.