Nyrup Plast anvender mange års erfaring i højaktuelle problemstillinger

Ejer og adm. direktør i Nyrup Plast - Rasmus Mørkenborg - er oprindelig uddannet kloakmester, hvilket giver ham en stor fordel i det daglige arbejde.

Hos den midtsjællandske virksomhed Nyrup Plast sælger man produkter til miljøløsninger, og det forpligter, mener direktør Rasmus Mørkenborg,. Han håber på, at man i Danmark udvider lovgivningen til fordel for implementering af miljøvenlige løsninger.

Del:

Nyrup Plast blev i 1950’erne startet af lokale landmænd, der ville finde ny anvendelse af halm. Hovedinteressen blev dog hurtigt drænrør i plast, der vandt stort indpas i det danske landbrug.

I 1990 blev virksomheden købt af Henrik Johansen, men ejes i dag af sønnen Rasmus Mørkenborg, og arbejder med langt mere end bare drænrør.

Det lyder som en naturlig overgang fra far til søn, når Rasmus Mørkenborg i dag kan underskrive som ejer af Nyrup Plast, men han arbejdede i 10 år for en konkurrerende virksomhed, før han tog springet til Nyrup Plast. I den tid nåede han også at blive udlært til kloakmester.

– Hvis jeg skulle have en uddannelse, ville jeg gerne have den, der gjorde mig bedst i stand til at hjælpe mine kunder. Kloakmester virkede oplagt, da mange af mine kunder er kloakmestre, så nu forstår jeg deres arbejde og dermed deres behov, forklarer ejer og administrerende direktør Rasmus Mørkenborg.

Grossist med rådgivende og udviklende funktion

Det er stadig drænrørene, der er størst efterspørgsel efter hos Nyrup Plast, men udbuddet rummer også meget andet. Virksomheden fungerer primært som grossist, men har også en mindre del produktion, dog mest i form af modificering og videreudvikling af eksisterende produkter.

Nyrup Plast har med sine 15 ansatte og mange år i branchen en stor ekspertise og erfaring indenfor mange typer miljøløsninger, og leverer bl.a. faskiner, kloakrør, lokal spildevandshåndteringsanlæg og lokale regnvandshåndteringsanlæg.  Hos virksomheden er man både med til at udvikle nye produkter, da man har erfaringen fra kundernes implementering og brug af produkterne, og man kan rådgive kunderne om hvilke produkter de skal vælge for den bedste løsning.

Nyrup Plast har for nyligt startet en salgsafdeling i Avedøre, der ligger i en god køreafstand for hele Storkøbenhavn. København er i øjeblikket centret for større anlægsarbejde, og det har været vigtigt for Nyrup Plast at være tæt på kunderne med hurtig og fleksibel forsyning. Afdelingen har både lager og forretning, og har været en stor succes, der ud over den faste kundekreds også tiltrækker mindre kunder med akutte behov.

Lovgivningen er afgørende for efterspørgslen

Hos Nyrup Plast oplever man at det kan være svært at forudse efterspørgslen på miljøområdet, især da det i høj grad er afhængigt af lovgivningen.

En af de største udfordringer er at der altid er brug for at skille sig ud, og de politiske beslutninger på området betyder så meget indenfor vores felt.

Rasmus Mørkenborg, Ejer og adm. direktør i Nyrup Plast

Som eksempel nævnes, at der i Tyskland er strenge krav om rensning af overfladevand fra motorveje, mens det i Danmark blot løber i grøfter. I Tyskland er man opmærksom på de tungmetaller, der findes rester af i vandet, hvorfor der langs nye motorveje skal være rør med sandfang, hvorved vandet filtreres og derefter kan ledes ud i kloaker. Nyrup Plast kan levere hvis samme metode skulle anvendes i Danmark, men så længe lovgivningen ikke kræver det, er der intet salg.

Et andet område der er fokus på er lokalt brug af opsamlet regnvand. Nyrup Plast deltager netop i et forsøg, hvor regnvand fra kostalle opsamles og bruges som drikkevand til køer – vandet er her renere end det vand køer ville drikke i naturen, og sparer grundvand og kloakkapacitet, men på trods af dette er det ikke lovlig praksis i Danmark.

Miljøløsninger hos en miljørigtig virksomhed

Hos Nyrup Plast leverer man mange miljøløsninger. Et felt der bliver mere og mere relevant. Især hos kommunerne er løsningerne meget efterspurgte, da mange oplever underdimensionerede kloaker, og lokal regnafledning i form af fx faskiner er en langt billigere løsning end udbygning af det eksisterende kloaknet.

I takt med større bevidsthed om et bæredygtig forbrug af ressourcer er også brug af regnvand blevet mere populært, fx har Nyrup Plast leveret systemet regnvandsafledningen i Industriens Hus, hvor regnvandet bliver brugt til toiletskyl, frem for blot at løbe direkte i kloakken.

Hos Nyrup Plast ønsker man selv at være fremme på miljøområdet. Fx bruger virksomheden i omegnen af 10 m^3 vand pr år fra vandforsyningen, altså meget lidt sammenlignet med, at en normal husstand bruger omkring 100 m^3 pr år. Det skyldes at de samler regnvand fra taget og bruger det.

-Når vi vil sælge miljøløsninger må vi også selv være miljørigtige. Det betyder meget for mig. Vores drænrør indeholder en del genbrugsplast, men det skal selvfølgelig ikke være på bekostning af kvaliteten eller prisen. Vi har minimeret vores affaldsproduktion med ca. 50%, ved at genbruge alt der kan genbruges, og vi skifter løbende vores trucks ud med el-trucks for renere energiforbrug. Det er ikke noget vi føler et behov for at reklamere med, men blot noget vi gør, da det er det rigtige for os.

Den bæredygtige tankegang er en integreret del af hverdagen hos Nyrup Plast. Det er også derfor ejer Rasmus Mørkenborg håber, at de danske politikere og befolkningen vil få øjnene op for de mange muligheder.

Rasmus Mørkenborg nævner dog at virksomheden så småt er begyndt at kunne mærke effekten af kommunernes klimatilpasningsplaner, så udviklingen fortsætter i den rigtige retning hos Nyrup Plast.