Derfor samarbejder vi om ’Projekt Plastfrit Hav’

Det er ikke hver dag, at Plastindustrien optræder side om side med Det Økologiske Råd og organisationen Plastic Change. Det er ikke desto mindre tilfældet i forbindelse med en ny samarbejdsaftale om ’Projekt Plastfrit Hav’. 

Del:

Nedenstående er bragt som leder i magasinet Plast Panorama (nr. 12).

Det er ikke hver dag, at Plastindustrien optræder side om side med Det Økologiske Råd og organisationen Plastic Change, men det er ikke desto mindre tilfældet i forbindelse med en ny samarbejdsaftale om ’Projekt Plastfrit Hav’.

LÆS MERE: Utraditionelle samarbejdspartnere går sammen i kampen imod plastaffald i havet

Plastindustrien har i løbet af de senere år blandet sig aktivt i debatten om plastaffald i havet, og det er en udfordring, der i stigende grad er kommet på agendaen hos medier, forbrugere, politikere og myndigheder. Hvis vi som brancheforening ikke er aktiv i debatten, når plast i forskellige sammenhænge bliver diskuteret, så risikerer vi en en-dimensionel debat, der kun har en negativ vinkel, og dermed en kedelig afsmittende effekt på vores branche, på vores medlemmer og på vores plastprodukter.

Der er med andre ord gode argumenter for, at vi i Plastindustrien fastholder en proaktiv rolle i debatten, hvor vi klart og tydeligt siger, at plastaffald naturligvis ikke hører til i havet, men at problemet samtidig også er af global karakter og uden nemme løsninger.

Konstruktivt samarbejde med fokus på viden og løsninger

Derfor har vi også valgt at engagere os i ’Projekt Plastfrit Hav’, så vi på en konstruktiv og seriøs måde kan være med til at tegne et mere nuanceret billede, og bidrage til øget viden om problemet og om potentielle løsninger.

Som nævnt sker det ikke så tit, at vi samarbejder tæt med Det Økologiske Råd og Plastic Change. I forhold til dette konkrete projekt giver det dog rigtig god mening at gå sammen, da vi er helt enige om det uhensigtsmæssige i, at plastaffald ender i havet frem for at blive fx genanvendt eller sendt til forbrænding.

Derfor er vi gået sammen om ’Projekt Plastfrit Hav’, hvor vi vil fokusere på udfordringerne med hhv. makroplast og mikroplast i havet. I makrodelen fokuserer vi på det plast, der skyller i land på de danske strande, og i mikrodelen på den mikroplast, der ender i spildevandet fra danske husholdninger.