Reportage: Netværksdagen bød på alt fra LCA til pavillon og gaspriser

Plastindustriens direktør, Thomas Drustrup, åbnede Netværksdagen 2022 med at teste deltagernes forventninger til dagen.

Med 140 tilmeldte til dagens arrangement og 90 til Netværksmiddagen var der fulde huse og en livlig debat på Hindsgavl Slot, da Plastindustrien afholdt årets Netværksdag. Læs om dagen og se billeder her.

Del:

To sektioner indledte dagen med årsmøder og faglige oplæg. Sprøjtestøbesektionen havde eksempelvis inviteret ledelsesrådgiver Annette Fabild Omøe og Mette Brøndum fra Lindab, der sammen holdt et tankevækkende og meget konkret oplæg om rekruttering og overordnet employer branding.

LÆS OGSÅ: Employer branding: Topledelsen skal med ellers sker der intet

Netværksdagens officielle program blev åbnet af Plastindustriens direktør, Thomas Drustrup, der bød velkommen til nye medlemmer, gæster og samarbejdspartnere og introducerede – i netværkets ånd – en visitkortkonkurrence. Og som en digital voxpop indtastede de fremmødte ved hjælp af en QR-kode deres forventninger til Netværksdagen, der åbenbarede sig på storskærmen: Det blev til ord som ’netværk’, ’viden’, ’nye relationer’, ’nyheder’, ’forslag’, ’gode dialoger’, ’sparring på risiko’ – samt ’øl’, en naturlig del af aftenens arrangement.

Det største branchefællesskab i DI

Men før baren blev åbnet, var opmærksomheden på hovedscenen i Tranesalen. Første taler var Peter Trillingsgaard, der efter en årrække på LEGO og Grundfos tiltrådte som branchedirektør i det nyoprettede DI Produktion 1. september 2022. Han indledte sin tale med at ridse styrken ved branchefælleskabet op: Sammenlagt 3.500 medlemmer og det største branchefælleskab i DI. Opgaven er, på tværs af brancherne, at synliggøre betydningen af produktion i Danmark.

– Vi arbejder på at fremme produktionsvirksomhedernes rammevilkår igennem politisk interessevaretagelse. Det handler både om, at vi kan tale med politikere og embedsmænd på Christiansborg, men det er også vigtigt, at vi kigger til Bruxelles og er aktive i Bruxelles. Mange af jer ved jo godt, at den lovgivning jeres produkter er underlagt, den udarbejdes ikke på Christiansborg, men i Bruxelles. Derfor skal vi være gode til at bruge de kompetencer, der er i DI, siger Peter Trillingsgaard

I løbet af folketingsvalgkampen havde DI-medlemmer på baggrund af DI’s casebank knap 200 besøg fra politikere. Og det betyder rigtig meget for oplysningen af politikkerne om vores arbejde, at medlemsvirksomhederne inviterer politikerne indenfor, understregede Peter Trillingsgaard.

– Det betyder, at vi kan vende tilbage til dem, efterhånden som ordførerskaberne bliver fordelt, og der kommer en regering på et eller andet tidspunkt, så har vi et så stærkt netværk, som vi aldrig har haft før, siger Peter Trillingsgaard.

Netværksdagen blev holdt i skyggen af Ukrainekrigen og energikrisen, hvorfor Peter Trillingsgaard benyttede anledningen til at reklamere for DI Produktions Forum for Energipriser og DI’s CO2-regnskabs-metode Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Arkitektens visioner for en plastpavillon

Siden Plastindustrien i august i år blev udvalgt som en af ti organisationer, der får mulighed for at udstille på Københavns Havn under verdenskongressen for arkitekter i 2023, er det blevet arbejdet intenst både med design og finansiering. På Hindsgavl Slot kunne de fremmødte til Netværksdagen for første gang se arkitekt Mikkel Møller Roesdahls visioner for Planetary Plastic Pavilion.

– Vi vil gerne lave nogle positive fortællinger om plast. Vi vil gerne lave et meget stærkt visuelt og sanseligt møde med plast, og så vil vi gerne have, at vores byggeri skaber møder mellem mennesker, sagde Mikkel Møller Roesdahl, der er chef for tegnestuen Terroirs københavnerafdeling.

Tegnestuen er med Mikkel Møller Roesdahls ord ’eksperter i at få noget få for pengene og få tingene til at række langt’. Det er også Plastindustriens ambition; pavillonen skal kunne skilles ad, transporteres rundt i landet og samles og bruges igen og igen på eks. folkemøder.

For at den ambitiøse plan for en visionær plastpavillon midt i København kan blive til virkelighed, skal der sponsorater til. Dem er der foreløbig kommet to af på hver 250.000 kr. fra henholdsvis EPS-branchen og PVC Informationsrådet/ Vinyl Plus. Sidstnævnte var repræsenteret ved Netværksdagen ved direktør Ole Grøndahl Hansen, der i Tranesalen satte ord på sponsoratet. Han mener ikke, at Planetary Plastic Pavillon skal være “en slags K-messe nr. 2 fuld af en masse produkter og datablade”.

LÆS OGSÅ: Bliv sponsor af Plastindustriens pavillon

– Det, vi skal gøre, er på et helt overordnet plan at vise, at plast har en rolle at spille i det moderne, bæredygtige samfund. Så arkitekterne kommer og siger ’Det havde jeg sgu ikke tænkt på’. Så er vi kommet langt. Det skal være de overordnede budskaber, vi får frem. Jeg vil opfordre til, at plastvirksomheder på den ene eller anden måde støtter op om det her, så vi får den flotteste pavillon i København, så folk vil sige om den ’Der er sgu noget, vi ikke havde tænkt over’, sagde Ole Grøndahl Hansen.

Virakken om LCA

Det er i 2022 svært at komme uden om livscyklusanalyser (LCA), hvis man arbejder med produktion. Der er efterhånden stor efterspørgsel på LCA’er fra særligt kunderne, ligesom de fleste gerne vil kunne vise over for netop kunder og omverden, at virksomhedens produkter har gode tal. Brancheforeningen Plastindustrien har selv sat gang i forberedelserne til en plastberegner, hvis projektforløb ventes at køre i 2023. At der er virak om LCA for tiden vidner også tilslutningen, der på Netværksdagen tiltrak det absolut største publikum af de tre temaspor. Her var en af autoriterne på området, ph.d. Jannick Schmidt fra 2.-0 LCA consultants, inviteret til dels at give en introduktion til LCA-begrebet, dels til at rydde op i myter om LCA.

– Hvis man har en LCA, vil man typisk have rigtig godt styr på, hvordan ens produkt påvirker miljøet. Det betyder også, at man vil kunne gå ind og påvirke reguleringen, hvis man er en del af en brancheforening som Plastindustrien, eller hvis man er en stor spiller på markedet.
Dermed kan man stå med en fordel ved at have styr på sin husholdning. Endelig, hvis man har nogle hårde LCA-facts, har man også en konkurrenceparameter i forhold til dem, der ikke har de facts, sagde Jannick Schmidt.

Energikrisen er ikke glemt

Da Netværksdagen lakkede mod enden, holdt professor i energiplanlægning ved AAU Brian Vad Mathiesen et oplæg, der trods tidspunktet fik tilhørerne frem i stolene og fik fremprovokeret en god portion spørgsmål. Et af Brian Vad Mathiesens centrale budskaber er, det går ufatteligt godt – takket være corona: For under pandemien lærte de europæiske lande at tage store beslutninger på hidtil uset kort tid. F.eks. at man på rekordtid er ved at udfase russisk gas og samtidig øge mængden af flydende naturgas (LNG). Til debatten om den høje gaspris, der presser elprisen med op, ser Brian Vad Mathiesen kun en løsning: Mere vedvarende energi.

– Hvis man ser over de sidste ti år, er prisen på solenergi faldet med 90 procent, vind med 70 procent. A-kraft er steget med 50 procent. Det er det, der kan virke i forhold til de investeringer, man skal foretage. Hvis man får mere vedvarende energi, er det med til at sænke priserne.

Brian Vad Mathiesen afviser desuden ideen om at afkoble el fra gasprisen. Et synspunkt, der fik flere hænder i vejret under dagens sidste oplæg. Samme form for prisfastsætning findes på oliemarkedet og kornmarkedet, lød svaret.

Du kan downloade oplæg fra Netværksdagens temaspor nedenfor: