Velbesøgt konference om partnerskaber hos Ocean Plastic Forum

Konferencen om partnerskaber var arrangeret af Ocean Plastic Forum og fandt sted hos PFA i København.

Den 25. juni afholdt Ocean Plastic Forum en velbesøgt konference med fokus på partnerskaber. 
Konferencen samlede en bred vifte af deltagere og bød på en række interessante oplæg med erfaringer fra arbejdet med partnerskaber.

Del:

Partnerskaber skal indgås i en åben ånd, hvor alle parter anerkender hinandens forskellige udgangspunkter og giver plads til andre perspektiver. Hvis det er opfyldt, kan partnerskaber til gengæld bibringe hele værdikæden værdi.

Det var nogle af hovedbudskaberne i konferencen om partnerskaber, som Ocean Plastic Forum stod bag.

Bag Ocean Plastic Forum står en række virksomheder og organisationer, der i fællesskab arbejder for at fjerne plast fra verdenshavene. Også Plastindustrien er repræsenteret i Ocean Plastic Forum. Brancheforeningens miljøpolitiske chef, Christina Busk, er næstformand i foreningen.

Oplæg om partnerskaber

Rikke Fischer-Bogason fra Norion Consult, rådgiver til dagligt om partnerskaber. I sit indlæg på konferencen fortalte hun, at forudsætningen for stærke partnerskaber er at parterne definerer nogle klar mål og forventninger fra begyndelsen, at de opbygger en gensidig tillid og respekt og deler ressourcer og viden undervejs i projektet.

Rikke Fischer-Bogason fra Norion Consult fortalte om de gode principper i arbejdet med partnerskaber.

Hvert år uddeler Industriens Fond op mod 250 mio. kroner til projekter, der styrker dansk konkurrenceevne. Projektleder Morten Mommsen fra Industriens Fond fortalte at det samlede bevillingsniveau for danske fonde generelt er steget de senere år og og i Industriens Fond oplever man, at flere og flere ansøgere går sammen i partnerskaber allerede i idéfasen til ansøgningerne om fondsmidlerne.

Fra Ocean Plastic Forum delte sekretariatsleder, Thomas Alstrup, erfaringerne fra en række af projekter med indsamling af plastaffald. Projekterne har ifølge Thomas Alstrup vist, at partnerskaber kan være afgørende i mange sammenhænge. Ét af Ocean Plastic Forums projekter finder sted i Sierra Leone, og hér er man stødt på udfordringer, fordi der ikke eksisterede en lokal værdikæde, til at aftage det indsamlede plastaffald. Når det kommer til genanvendelse af plast og plastaffald, er det afgørende at have styr på værdikæden og kende en slutbruger inden projektet sættes i søen, fortalte han.

Head of circular solutions, hos Ragn-Sells, Kenneth Kaasgaard fortalte om udfordringerne ved at få genanvendt plast tilbage i nye produkter. Ligesom Thomas Alstrup fremhævede Kenneth Kaasgaard også vigtigheden af værdikæder og afsætningsmuligheder, hvis den genanvendte plast skal give mening i et forretningsperspektiv.

Kenneth Kaasgaard, head of circular solutions hos Ragn-Sells, fortalte om udfordringerne med at få genanvendt plast ind i nye produkter.

Hos STRANDET i Nørre Vorupør arbejder man med indsamling, genanvendelse og formidling om havplast. Jens Wilhelm Jørgensen fra STRANDET deltog på konferencen og fortalte om nødvendigheden af en stærk storytelling, hvis det indsamlede havplast skal blive en succesfuld businesscase. For STRANDET har samarbejde og partnerskaber i værdikæden været helt afgørende for, at projektet kan løbe rundt.

Jens Wilhelm Jørgensen, ejer og stifter af STRANDET, fortalte om arbejdet med at formidle om havplast.

Hele konferencen afsluttedes med en paneldebat, hvor udfordringer og løsninger for cirkulære partnerskaber blev diskuteret, efterfulgt af en netværksreception, der gav deltagerne mulighed for yderligere udveksling af idéer og erfaringer.