Få gratis hjælp til CO2-kortlægning og råd til CO2-reduktion i din virksomhed

Gennem DI-programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed, som nu er åben for tilmelding, kan produktionsvirksomheder få hjælp til deres CO2-kortlægning samt råd til, hvordan man som virksomhed kan reducere sin udledning af klimagasser.

Del:

Med 40 mio. kr. i støtte fra Industriens Fond har Dansk Industri åbnet op for tilmeldinger til programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Plastindustrien bakker op om programmet, der skal være med til at accelerere CO2-reduktionen blandt medlemmerne. Tilmelding er gratis men kræver, at deltagende virksomheder afsætter den fornødne tid til blandt andet at kortlægge CO2-udledningen.

Programmet bygger videre på erfaringerne fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med etablering af deres CO2-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning.

LÆS OGSÅ: Nyt projekt skal hjælpe 12.500 virksomheder med CO2-besparelser

Det får du ud af at deltage

Med programmet får deltagende virksomheder et komplet digitalt læringsforløb med grundlæggende viden om klimaberegninger, så man selv kan skabe sig det indledende overblik over CO2-udledninger fordelt på scope 1, 2 & 3 på virksomhedsniveau.

Gennem programmet vil du blandt andet:

  • Få et solidt overblik over din virksomheds CO2-aftryk med afsæt i internationale standarder
  • Få redskaber til at benchmarke jeres CO2-aftryk og reduktionsmål til industrien
  • Blive i stand til at tilgå store kunder med afgørende viden om jeres CO2-aftryk, reduktionsmål og konkrete indsatser og derved imødekomme det øgede pres fra BtB-kunder.
  • Blive klædt på til at anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og branding med henblik på øget konkurrencefordel.

Er du interesseret i at deltage, skal du i første omgang udfylde en meget kort tilmelding. Det er en forudsætning, at I er en produktionsvirksomhed for at deltage i programmet.

Tilmelding til Klimaklar Produktionsvirksomhed kan ske her.

Spørgsmål til programmet