Få hjælp til at sænke din virksomheds energiforbrug

Plastindustrien har indgået et unikt samarbejde med studerende fra Energiteknolog-uddannelsen, så studerende kan give din virksomhed god og kompetent sparring om energioptimering og samtidig få konkret erfaring fra erhvervslivet med til studiet.

Del:

Vendingen ”den billigste energi er den, du ikke bruger” er om nogensinde blevet aktuel. De historisk høje elpriser har sat fornyet fokus på energioptimeringer, og nu er der heldigvis hjælp at hente til denne indsats.

På Plastindustriens lancering af Netværk for energibesparelser i juni offentliggjorde Plastindustrien bl.a. det unikke samarbejde med energiteknologuddannelsen. Her kan du som virksomhed få besøg af en eller flere studerende, der som led i deres uddannelse kan hjælpe med at afdække potentialer for energibesparelser på din virksomhed.

Forløbet er ganske gratis, men forudsætter at virksomheden afsætter den fornødne tid til samarbejdet.

Mulighederne er mange

Der er flere muligheder for samarbejde alt afhængig af, hvilket behov din virksomhed har samt hvor meget tid, der kan afsættes. Samarbejdet kan være som del af en længerevarende praktik (typisk vintersemesteret), eller du kan invitere en eller flere studerende på et projekt med fx bygningsanalyse/industriel energieffektivisering.

Plastindustriens miljøkonsulent, Anders K. Knudsen, supplerer:

– Der er tale om et samarbejde med win-win potentiale. Vores medlemmer kan få sparring på nogle af deres udfordringer hvad angår energioptimeringer, og de studerende kan få praktisk erfaring med produktionsvirksomheder som en væsentlig del af deres uddannelse. Og hvem ved, måske er der basis for senere at ansætte en energiteknolog i virksomheden?

De studerende kan blandt andet hjælpe med

  • Kortlægning af eksisterende bygning, indeklima, installationer og/eller procesanlæg
  • Forslag til forbedringer af bygning, installationer og/eller procesanlæg
  • Kortlægning af CO2 og energibesparelsespotentialer
  • Kortlægning af rentabilitet og tilbagebetalingstid
  • Vurdering af potentialer for fx VE-anlæg (solceller m.v.)
  • Seriøs indsats for begge parter

Fælles for samarbejdet er, at det kræver en seriøs indsats for begge parter. Som virksomhed skal du forberede dig på at levere indsigt i relevante data som fx energiforbrug, data på bygninger og installationer, information om processer – alt afhængig af fokus for opgaven.

Interesseret?

Kontakt seniorkonsulent Anders Kildegaard Knudsen for oplysninger om mulighederne for et samarbejde med energiteknolog-studerende nær din virksomhed.