Polykemi hjælper kunder med at spare på CO2-aftrykket

Plastindustriens sekretariat på besøg hos Polykemi 2022

Polykemi har udviklet et værktøj til CO2-beregning på materialer og oplever det som en kæmpe fordel at at kunne rådgive kunder til at træffe smarte materialevalg, der medfører betydelige CO2-besparelser.

Del:

Artiklen er bragt i Magasinet Plast nr. 4 – 18. nov. 2022

Råvareproducenten Polykemi har oplevet et stigende ønske hos kunder om at kunne træffe valg, som er bedst mulige for klima og miljø. Derfor investerede virksomheden i at få udviklet en CO2-beregner, som kan give kunder information om, hvordan materialevalg påvirker klimaaftrykket.

– Vores beregner gør vores kunder i stand til at tage stilling til materialernes klimabelastning og udregne fodaftrykket af de produkter, de producerer af råvaren, fortæller Henrik Palokangas, Application Development & Sustainability Specialist i Polykemi.

Henrik Palokangas havde erfaring med klimadata og CO2-beretninger fra tidligere stillinger, da han kom til Polykemi Gruppen som bæredygtighedsspecialist for 2 ½ år siden. Han har taget stor del i udviklingen af virksomhedens egen CO2-beregner.

Beregneren baserer sig på videnskabelige studier, som blev udført på Polykemi’s fabrik i Ystad i 2020. Her blev klimapåvirkningerne af virksomhedens samtlige materialer analyseret.

I marts 2022 fik Polykemi en tredjepartscertificering for at verificere materialers klimaftryk. Certificeringen (ISO 14040 og 14044) blev udført af ESU-Services, kompetencecentret for LCA-software Sima Pro.

Materialevalg er afgørende

– Hele 60-80 % af et produkts totale CO2-aftryk kommer direkte fra materialet. Derfor spiller materialevalg en væsentlig rolle for det samlede CO2-aftryk, og der er store besparelser at hente ved at træffe oplyste og smarte beslutninger, fortæller Henrik Palokangas.

Polykemi’s beregner, som blev tredjepartscertificeret i år, skaber grobund for rådgivning og dialog med kunden om de potentielle CO2-besparelser. Foruden de enkelte materialetyper beregnes klimaaftrykket for de forskellige forstærknings- og tilsætningsstoffer.

– Vi er i en tid, hvor det er vigtigt, at vi kan vejlede og hjælpe vores kunder til det rigtige materialevalg vurderet ud fra alle aspekter. Det er noget, der er stor interesse og efterspørgsel efter på det danske marked, udtaler Viggo R. Frederiksen, Business Area Manager.

I dag kan råvareproducenten præsentere beregninger for alle sine individuelle plastblandinger produceret i Ystad, Sverige og Kunshan, Kina. I slutningen af 2023 forventes beregneren at være komplet for hele Polykemi Gruppen.

Genanvendte plastråvarer

I takt med at Polykemi-koncernen er vokset, er produktkataloget blevet udviklet, så der i dag er langt større fokus på at tilbyde kunder råvarer med genanvendt plast.

– I løbet af de seneste seks år har vi oplevet en eksplosiv interesse for genanvendte plastråvarer. Med Polykemi Group – og Rondo Plast – i ryggen kan vi tilbyde genanvendte materialer, der har de rette egenskaber, god holdbarhed og et lavere klimaaftryk, fortæller Ole Tietze, Sales & Technical Support i Polykemi.

CO2-beregneren kan naturligvis også anvendes til at sammenligne virgin plast med genanvendt plast, uddyber han:

– Vi mærker en enorm interesse for vores CO2-beregninger og de besparelser, der kan gøres ved at erstatte virgin med genanvendt materiale. Men faktisk havde vi ikke forestillet os, hvor store CO2-besparelser der er at hente ved at erstatte én type virgin plast med en anden.

En anden væsentlig faktor i CO2-regnskabet er produktionslandets energimiks, som også indregnes i Polykemi’s beregner. Polykemi har indgået en aftale med den lokale energiforsyning om kun at bruge el fra vandkraft og solenergi. Produktionen er dermed baseret på 100% vedvarende energi, som giver en CO₂ fordel på Polykemi’s materialer, forklarer Henrik Palokangas og afrunder:

– Vi bliver glade, når vores kunder efterspørger klimadata på vores plastmaterialer, for vi kan svare. Og vi kan vise, hvordan vi er kommet frem til tallene.