Nye sammenligningsmodeller viser konstruktioner med PUR/PIR-isolering

Modellerne demonstrerer anvendelsen af PIR isolering i bygningsdelene. Der er medtaget en opbygning med øvrige isoleringsmaterialer, så det er tydeligt at konstruktionsprincipperne er omtrent ens. Modellerne kan lånes til formidlings formål og ledsages af brochurer og hjemmeside, der er klar i løbet af efteråret.

PUR sektionens isoleringsvirksomheder arbejder konstant for at udbrede kendskabet til anvendelse af polyuretan isoleringsprodukter i byggeriet. I disse måneder udvikles en række sammenligningsmodeller på konstruktioner med PUR/PIR sammenholdt med øvrige isoleringsmaterialer.

Del:

Når der bygges med PUR/PIR, kan de fleste bygningsdele – fx gulv, vægge og tage, dimensioneres slankere. Dette skyldes, at produkternes gode lambda-værdi medfører, at der skal anvendes mindre isolering for at opnå den samme isoleringsevne.

Den afledte effekt af det er lidt afhængig af hvilken bygningsdel, der isoleres. For væggenes vedkommende betyder det æstetiske effekter som smallere vinduesnicher og bedre lysindfald, men det betyder også flere effektive m2 pr. byggeri.

Anvendelse af den effektive isolering giver i omegnen af 5-7 m2 ekstra boligareal for et typisk parcelhus. Alternativt kan der bygges mindre, og ved efterisolering er besparelsen lige så markant.

Flere fordele ved PUR/PIR-isolering

Når det kommer til gulvet kan den lovpligtige isoleringsværdi også opnås ved et tyndere lag isolering. I denne sammenhæng påvirker det prisen for udgravning – og i byerne kostbar bortskaffelse – af jord. Her kan den reducerede mængde håndtering af jorden ofte let betale den lidt dyrere isolering.

Sidst men ikke mindst kan bygningers tage opbygges med lettere konstruktioner – eksempelvis lavere murkrone. Materialets lavere vægt betyder kortere krantid, hvilket er en signifikant besparelse. Det gælder særligt i større byer, hvis der skal kranes ind fra trafikerede veje. Det betyder også bedre arbejdsmiljø når isoleringen håndteres af håndværkere.

Modellerne demonstrerer anvendelsen af PUR/PIR-isolering i bygningsdelene, så betragteren let kan se konstruktionen. Der er medtaget en opbygning med øvrige isoleringsmaterialer, så det er tydeligt, at konstruktionsprincipperne er omtrent ens.

Modellerne kan lånes til formidlingsformål og ledsages af brochurer og en hjemmeside, der er klar i løbet af efteråret.