Polyurethan, PUR-plast

Del:

Polyurethan er et gruppe af celleplast-materialer, der kan bruges til alt fra isolering til madrasser, møbler og legetøj.

 

Polyurethan (også polyuretan og forkortet PUR) er en fællesbetegnelse for en gruppe af celleplast-materialer, der er karakteristisk ved at indeholde urethanbindinger.

Polyurethan fremstilles ved reaktion mellem isocyanater (MDI og/eller TDI) og en række forskellige polyoler.

Polyurethanerne forekommer mest som hærdeplast (en- to- eller tre- komponent), men der findes også som en termoplastisk udgave, kaldet TPU.

I modsætning til de fleste andre plastmaterialer kan polyurethaner fremstilles med meget store variationer i både massefylde og stivhed, hvilket afspejles af de mange anvendelsesområder hvor polyurethaner indgår.

Urethanreaktionen var velkendt allerede fra midten af det 19. århundrede. Således var isosyanater som stofgruppe kendt fra 1849. Udviklingsarbejdet til et industrielt produkt blev dog først sat i gang i 1937, da Dr. Otto Bayer og hans kollegaer i Tyskland udviklede polyisocyanat-polyadditions processen, der er grundlaget for den kommercielle fremstilling af materialet.

I Danmark blev der i 2004 fremstillet mellem 45.000 og 50.000 tons polyurethan til opskumning og støbning af polyurethanemner.

Stift og fleksibelt polyurethan

Der skelnes mellem to hovedgrupper:

Stift polyurtehan udgør omkring 30 pct. af branchens produktion. Stift polyurethan-celleplast er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, der findes. Det anvendes inden for fjernvarmesektoren til isolering af fjernvarmerør, i byggesektoren som sandwichpaneler og isolering af fx varmtvandsbeholdere og i køle/frysesektoren som isolering af køle- og fryseskabe.

Fleksibelt skum udgør omkring 60% af branchens produktion. Det er hovedsagelig tale om fleksibelt skum til madrasser, puder, sæder og hynder til møbelsektoren, men der fremstilles også en lang række tekniske artikler.

Integralskumsemner, støbe- og fugemasser og lim udgør resten af branchens produktion.

Polyurethanerne er her opdelt i stive og fleksible (bløde) polyurethaner, og derefter deles de i grupper med bestemte egenskaber afhængig af massefylde.

Polyurethan-typer

Stive polyurethaner Fleksible polyurethaner
Type Massefylde kg/m3 Type Massefylde kg/m3
Massive typer 1.200 Massive elastomere 1.100-1.250
Stift integralskum 100-800 Mikrocellulære elastomerer 100-1.100
Polyurethanisolering 32-100 Fleksibelt integralskum 100- 800
Ultralette skum 8-30 Lette typer (komfort-teknisk) 15-60

Typiske anvendelser af polyurethan

I modsætning til de fleste andre plastmaterialer kan polyurethaner fremstilles med meget store variationer i både massefylde og stivhed, hvilket afspejles af de mange anvendelsesområder hvor polyurethaner indgår.

Polyurethan kombineres ofte med andre materialer til fremstilling af en lang række forskellige produkter.

Typiske anvendelsesområder er:

  • Læs mere om isolering i PUR her.
  • Køleskabe og frysere
  • Møbler og senge/madrasser
  • Fodtøj
  • Bilindustrien
  • Maling og klæbere
  • Andre applikationer
Polyurethan produkt
Sæde af polyurethane lavet i støbeform. Kilde: Wikipedia.org