PUR-sektionen lancerer ERFA-gruppe om diisocyanat-uddannelse

Plastindustriens PUR-sektion lancerer en ERFA-gruppe for virksomheder, der ønsker at erfaringsudveksle om arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af medarbejderne, der skal håndtere diisocyanat.

Del:

Der er vedtaget en europæisk forordning, som kræver, at alle, der arbejder med diisocyanat, skal have en uddannelse i at håndtere stoffet senest august 2023.

Det forventes, at man i Danmark vælger, at dette skal håndteres ved tilpasning af den nuværende uddannelse ’Personlig sikkerhed ved arbejde med EPOXY og diisocyanat’.

Plastindustriens PUR-sektion lancerer derfor en ERFA-gruppe for virksomheder, der ønsker at erfaringsudveksle om arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af medarbejderne.

Gruppen faciliteres af Tina Thomsen fra LOGSTOR og Rasmus Grusgaard fra Plastindustrien.

– I gruppen vil PUR-virksomheder kunne følge med i den danske implementering og udveksle viden og erfaringer omkring sikker håndtering af diisocyanat. Du skal deltage, hvis du arbejder med HSE, miljø eller sikkerhed i en PUR-virksomhed og ønsker mere viden om uddannelse i håndtering af diisocyanat, siger sekretær for PUR-sektionen Rasmus Grusgaard.

Deltag i kick-off møde

Gruppen holder virtuelt kick-off møde den 1. november kl. 8.00 – 10.00 og mødes efterfølgende virtuelt hver den første tirsdag i måneden. Fysiske møder kan komme på tale efter aftale.

Kontakt PUR-setionens sekretær Rasmus Grusgaard på rg@plast.dk, hvis du ønsker at deltage i ERFA gruppen.