Restriktion på brug af di-isocyanater er vedtaget

Isocyanat
Strukturformel for den funktionelle gruppe i en isocyanat. Kilde: Wikipedia.org

På REACH komitteens møde starten af februar blev lovteksten til forslaget om restriktion på brugen af di-isocyanter vedtaget. Den endelige lovtekst er stadig under forberedelse.

Del:

Isocyanater er en fællesbetegnelse for kemiske stoffer med en eller flere funktionelle isocyanatgrupper (NCO) i molekylstrukturen.

Gruppen af isocyanater er meget omfattende. Stofferne er meget flygtige, og de reagerer hurtigt.

Diisocyanater har to funktionelle isocyanatgrupper, og bruges som udgangspunkt for dannelse af polyurethaner (PUR-plast). De benævnes ofte som monomere isocyanater.

På REACH komitteens møde starten af februar blev lovteksten til forslaget om restriktion på brugen af di-isocyanter vedtaget.

Den endelige lovtekst skal stadig vedtages i Europa-Kommissionen, men følgende kan forventes:

  • 2 års overgangsperiode – forventeligt med start sommer 2020.
  • 3 niveauer af træning.
  • Håndtering af ikke færdighærdet varmt skum kræver højeste træningsniveau (moulded).
  • Vedligeholdsarbejde kræver højeste træningsniveau.
  • Medlemslandene bestemmer selv deres træning, det skal dog leve op til visse krav nævnt i lovteksten.
  • Leverandørerne skal sikre, at kunderne er trænet samt stille træningsmateriale til rådighed.
  • Træning skal dokumenteres.
  • Træning skal fornyes hvert 5. år

På PUR-sektionens årsmøde i maj orienteres om konsekvenserne for den danske PUR-industri.

Du kan læse mere om PUR-sektionens årsmøde her.