PUR-sektionens digitale årsmøde 2020

Opdatering pr. 26/3: PUR-sektionens årsmøde og temadag er planlagt til afholdelse den 14. maj 2020. Oprindeligt skulle arrangementet foregå i Odeon, og temadagen skulle indledes med et besøg på HJ Hansens faciliteter i Odense. Læs her, hvordan arrangementet tilpasses for at tage højde for corona.

Del:

Som alle er klar over er denne tid ulig nogen anden og hensynet til begrænsning af smittesprede forhindrer efterhånden alle størrelser af forsamlinger.

I denne sammenhæng er der ikke lang tid til PUR-sektionens traditionsrige temadag og årsmøde d. 14. maj. Corona forholdsreglerne er givetvis lempet en smule til den tid, men PUR-sektionens bestyrelse har alligevel vurderet at arrangementet bør tilpasses for at tage højde for situationen.

Det betyder følgende:

 • At temadagens faglige program, det vil sige besøget hos HJ Hansen og konferencen om digitalisering i PUR industrien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.
 • At sektionens årsmøde og generalforsamling afholdes online.

Online årsmøde og generalforsamling

PUR-sektionen har tidligere haft virtuelle gæster og oplæg, men i år vil hele arrangementet blive afviklet digitalt. Vi har imidlertid besluttet at et arrangement af en dags varighed ikke er muligt at gennemføre.

Derfor udskydes den åbne temadag, så det kun er de vigtigste orienteringer og nødvendige formalia jf. sektionens vedtægter, der gennemføres.

Eftersom mødets varighed dermed også forkortes, flyttes mødet så det starter kl 14 og forventes afsluttet kl. 16.

Forud for arrangementet udsendes link til mødedeltagelse med mulighed for at afprøve det tekniske inden, ligesom vi vil bestræbe os på at gøre en optaget version tilgængelig efter mødet.

Hovedpunkterne i årsmødet forventes at være:

 • Generalforsamling
 • Formandens beretning
 • Orientering om di-isocyanat restriktionsprojektet og udvikling af uddannelse til industrien
 • Orientering om SBi isoleringsprojektet
 • Orientering om nyudvikling af PUR-isolerings brochurer
 • Orientering om ændringer i PU Europe
 • Orientering fremtiden for sektionens PUR-operatøruddannelse
 • Nyt fra PR udvalget
 • … og sandsynligvis mere

I tiden hen i mod årsmødet undersøges hvilke tekniske muligheder, der kan tages i anvendelse for at gøre arrangementet interaktivt med mulighed for debat.

Tilmelding og deltagelse.

Tilmelding til arrangementet sker ved udfyldelse af formularen nedenfor, hvorefter al teknisk info om deltagelse udsendes pr. mail.

Årsmøde og generalforsamling er – modsat temadagen – kun for medlemmer af PUR-sektionen.

Arrangementet er gratis, til gengæld skal du selv sørge for mad og drikke.

Digitalt årsmøde i PUR-sektion 2020 - TILMELD DIG HER!

Hvornår

Startdato
14. maj 2020
Slutdato
14. maj 2020
Tidspunkt
14:00 - 16:00

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Rasmus Grusgaard

Tlf.: +45 2689 3028
Mail: rg@plast.dk
Rasmus Grusgaard