PUR-sektionens digitale årsmøde 2020

PUR-sektionen har på grund af coronavirussen valgt at afholde et digitalt årsmøde den 14. maj. Arrangementet har blandt andet fokus på kommunikation, di-isocyanat restriktionsprojektet og uddannelse til industrien.

Del:

PUR-sektionens bestyrelse har besluttet at gennemføre årsmødet den 14. maj online.

Det betyder følgende:

 • At temadagens faglige program, det vil sige besøget hos HJ Hansen og konferencen om digitalisering i PUR-industrien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.
 • At sektionens årsmøde og generalforsamling afholdes online.

Online årsmøde og generalforsamling

PUR-sektionen har tidligere haft virtuelle gæster og oplæg, men i år vil hele arrangementet blive afviklet digitalt.

Vi har imidlertid besluttet at et arrangement af en dags varighed ikke er muligt at gennemføre.

Derfor udskydes den åbne temadag, så det kun er de vigtigste orienteringer og nødvendige formalia jf. sektionens vedtægter, der gennemføres.

Eftersom mødets varighed dermed også forkortes, flyttes mødet, så det starter kl 14 og forventes afsluttet kl. 16.

Forud for arrangementet udsendes link til mødedeltagelse med mulighed for at afprøve det tekniske inden, ligesom vi vil bestræbe os på at gøre en optaget version tilgængelig efter mødet.

Hovedpunkterne i årsmødet forventes at være:

 • Generalforsamling
 • Formandens beretning
 • Orientering om di-isocyanat restriktionsprojektet og udvikling af uddannelse til industrien
 • Orientering om SBi isoleringsprojektet
 • Orientering om nyudvikling af PUR-isolerings brochurer
 • Orientering om ændringer i PU Europe
 • Orientering fremtiden for sektionens PUR-operatøruddannelse
 • Nyt fra PR udvalget
 • … og sandsynligvis mere

I tiden hen i mod årsmødet undersøges hvilke tekniske muligheder, der kan tages i anvendelse for at gøre arrangementet interaktivt med mulighed for debat.

Et opdateret program bliver hurtigst muligt delt på Plast.dk og sendt direkte til de tilmeldte deltagere.

Tilmelding og deltagelse.

Tilmelding til arrangementet sker ved udfyldelse af formularen nedenfor, hvorefter al teknisk info om deltagelse udsendes pr. mail. Hvis du ikke har modtaget et mødelinket – kontakt da sektionens sekretær Rasmus Grusgaard: rg@plast.dk.

Årsmøde og generalforsamling er kun for medlemmer af Plastindustriens PUR-sektion.

Arrangementet er gratis – til gengæld skal du selv sørge for mad og drikke.

Hvornår

Startdato
14. maj 2020
Slutdato
14. maj 2020
Tidspunkt
14:00 - 16:00

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Rasmus Grusgaard

Tlf.: +45 2689 3028
Mail: rg@plast.dk
Rasmus Grusgaard