Nyt hold har gennemført PUR-sektionens operatøruddannelse

PUR operatøruddannelses kursister repræsenterer mange forskellige polyurethan-virksomheder

I 2018 oprettede Plastindustriens PUR-sektion i samarbejde med VELUX, Logstor, Tinby og Dan-Foam en PUR-operatøruddannelse, der skal være med til at sikre, at niveauet hos medarbejderne på de danske polyurethanvirksomheder forbliver højt.

Del:

Uddannelseskonsortiet har igen i år gennemført PUR-operatøruddannelsen for et hold på 12 deltagere.

Uddannelsen løber over 5 dage og der undervises i alle væsentlige PUR-emner for operatører, hvilket vil sige alt fra kemi over procesforståelse til sikkerhed og miljø.

Som alle, der har arbejdet med polyurethanteknologi vil vide, er processen meget anderledes end såvel termoplastiske som andre hærdeplastiske processer, hvorfor uddannelsen er afhængig af at kunne gennemføres på en værkstedsfacilitet med polyurethan teknologi.

Derfor blev kurset igen i år afholdt i tech-centret på VELUX med laboratorieforsøg samme sted og på Dan-Foam.

Tech-centeret var til kurset indrettet så det var muligt at eksperimenteres med alt fra blandingsforhold i håndblandinger til skudtider på procesanlægget tilgodese de deltagende virksomheders forskellige behov og forudsætninger.

Undervisere og materiale fra industrien

Underviserne på uddannelsen kommer alle fra industrien og undervisningen tager udgangspunkt i håndbogen som blev udviklet forrige år.

Håndbogen er opdateret med den nyeste viden indenfor området og tjener både som lærebog og opslagsværk indenfor PUR.

Den ledsages af et øvelseskompendium, idet kurset veksler mellem formiddage med teori og eftermiddage med praktiske teknologi- og kemiøvelser. Håndbogen er redigeret af Thomas Brønnum og med bidrag fra både konsortiets deltagere og den øvrige industri.

Denne kursusrunde blev anvendt til at finjustere konceptet og på PUR-sektionens digitale årsmøde vil konsortiet orientere om kursets fremtid, hvor der åbnes op for deltagere fra de øvrige medlemsvirksomheder. Tilbagemeldingen fra kursisterne er klar: alle vil anbefale kurset til andre.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen, kan du kontakte PUR-sektionens sekretær Rasmus Grusgaard.