Stor opbakning til forårets plastkurser målrettet fysik- og kemilærere

Plastindustrien har netop afholdt to af sine populære plastkurser. Her ses nogle af deltagerne fra kurset den 10. april, hvor Plus Pack i Odense åbnede dørene op.

Begge forårets plastkurser for fysik- og kemilærere blev hurtigt udsolgt. Vi har samlet billeder og indtryk fra de to udsolgte kurser på hhv. Syddansk Universitet/Plus Pack i Odense den 10. april og på Holstebro Gymnasium/Faerch den 30. april.

Del:

Der er fortsat stor tilstrømning til de plastkurser, som brancheforeningen Plastindustrien jævnligt afholder i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og medlemsvirksomheder.

Kurserne er målrettet fysik- og kemilærere i grundskolen, og arrangementskonceptet giver mulighed for at få talt om, hvad der er op og ned i plastdebatten samtidig med, at de danske plastvirksomheder i praksis kan fremvise plastmaterialets mange nyttige egenskaber.

Derudover er der også rig mulighed for at sætte fokus på et tema som plastgenanvendelse, og der er generelt også stor interesse for afklaring af begreberne bioplast, bionedbrydelig plast og mikroplast.

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien og tovholder på kurserne, fortæller:

– Det er mit indtryk, at elever og studerende i dag har mange spørgsmål om plast og genanvendelse, som de meget gerne vil have klare svar på fra deres lærere. Og selv om der sjældent findes simple svar, så er det alligevel rart at kunne hjælpe lærere med at udvide deres baggrundsviden f.eks. ved hjælp af konkrete eksempler fra danske plastvirksomheder.

Fra plastmageruddannelsen på AMU SYD i Ribe, deltog Kurt Rahr, der er underviser i materialelære. Han var glad for glad for at få sin kemividen opdateret i løbet af kurset:

– Som underviser på plastmageruddannelsen er det nødvendigt at blive opdateret en gang i mellem på ens viden om kemi i plasten. Derfor er jeg glad for at have tilmeldt mig, og vi får samtidig også fornøjelsen af at besøge virksomheder i plastbranchen, som arbejder med genanvendelse.

Kursister fik sat ansigt på en plastmagerlærling

Hos Plus Pack i Odense mødte kursisterne bl.a. en af virksomhedens plastmagerlærlinge, som netop er startet på plastmageruddannelsen på AMU SYD i Ribe efter at have været ansat i Plus Pack i et stykke tid.

Lærerne var rigtig glade for at få sat ansigt på en plastmagerelev, og der var også flere spørgsmål om plastmageruddannelsen og erhvervsuddannelser generelt.

Ksenija Garbacenka fra Plus Pack siger:

– Vi er glade for at have vores plastmagerlærling med på kurset, så lærerne får kendskab til uddannelsen – de er den direkte kontakt til eleverne. Derudover sætter vi pris på at kunne fortælle om, hvordan vi arbejder med genanvendelse og FN’s verdensmål, som understøtter vores grundliggende værdier og vision. Vi vil gerne vise en anden side af industrien end den, som den de fleste måske nok kender i dag.

 Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, supplerer:

– En del af lærerne på vores plastkurser har med uddannelsesvejledning at gøre. Så det er oplagt at benytte lejligheden til at gøre opmærksom på plastmageruddannelsen.

Til efteråret afholder Plastindustrien igen to plastkurser målrettet fysik- og kemilærere. Tid og sted bliver annonceret via Plast.dk.