EUX-plastmagere – en god investering for alle plastvirksomheder

Kombinationen af stor praktisk faglighed og teoretisk viden gør EUX-plastmagerlærlinge til en gevinst for danske plastvirksomheder uanset størrelse. Plastindustrien opfordrer sammen med Dansk Industri igen danske plastvirksomheder til at tilbyde uddannelsesaftaler til EUX-elever i 2022.

Del:

Med en uddannelse som EUX-plastmager får man både svendebrev og studenterhue. Det betyder, at virksomhederne får plastmagerlærlinge med høj faglighed, praktisk erfaring og på sigt mulighed for at videreuddanne sig til fordel for hele branchen.
EUX-uddannelsen til plastmager åbner andre muligheder for virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med en ny gruppe af plastinteresserede unge, der ønsker en praktisk uddannelse med et højt bogligt niveau – og med mulighed for efterfølgende at tage en videregående uddannelse til fx ingeniør med speciale inden for plast.

Hos LEGO ser man uddannelsen som en stærk kombination, der i den grad kommer virksomhederne til gode.

– EUX-plastmagere vil give os en strategisk fordel i fremtiden, fordi uddannelsen kombinerer det boglige og det håndværksmæssige. Det betyder, at vi kan benytte elevernes viden og kompetencer i flere forskellige projekter end ellers, bl.a. fordi de har matematik på et højere niveau. Og de, der læser videre til ingeniør, kender alle funktionerne i virksomheden og har kernekompetencerne fra LEGO, siger Christoffer Høvsgaard, senior manager hos LEGO-koncernens Moulding Academy.

– Vi vil også gerne bakke op om, at branchen generelt får kvalificeret arbejdskraft, så man kan gå videre som ingeniør, i særdeleshed plastingeniør, siger Mark Christensen fra Expo-Net.

Det næste hold EUX-elever starter på uddannelsen i august 2022, og eleverne kommer ud i virksomheden i juni 2023. Derfor er det vigtigt, at man snarest overvejer muligheden for at indgå en uddannelsesaftale med en kommende elev.

Ikke kun en fordel for store virksomheder

– Det er en god ide for alle størrelser virksomhed at ansætte EUX-plastmagere. For med den industrialisering og industri 4.0 vi er i gang med, er der brug for andre medarbejdere og med andre kompetencer i fremtiden. Og der er Eux’erne en god base at bygge videre på. De kan efter endt uddannelse anvende deres kompetencer til f.eks. projektledelse, kommunikation og andre opgaver, hvor man tidligere skulle have fat i andre profiler af medarbejdere. Så for at styrke fremtidens plastmagerfunktioner er Eux’erne super kandidater, siger Christoffer Høvsgaard fra LEGO.
Brancheforeningen Plastindustrien ser også EUX-versionen af plastmageruddannelsen som en oplagt mulighed for at løfte uddannelsesniveauet blandt plastmagerne og samtidig tilføre branchen som helhed ny energi.

– I Plastindustrien tror vi på, at EUX-plastmagerlærlinge foruden høj faglighed vil kunne indgå i arbejdet i virksomheden med en mere helhedsorienteret forståelse af forretningen og dermed kunne deltage aktivt i virksomhedens produktion tidligt i praktikken. Desuden vil de arbejde med mere krævende opgavetyper, som også fx indebærer samarbejde med andre faggrupper, siger Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien.