Guide til det gode skolebesøg på en plastvirksomhed

Vi vil som industri meget gerne have besøg af skoleklasser på vores virksomheder. Plastindustrien har lavet en praktisk guide til, hvordan man gør det på den bedste måde.

Del:

Plastbranchen i Danmark tæller næsten 30.000 arbejdspladser, og vi vil gerne have besøg af skoleklasser. Det er dog vigtigt, at besøget bliver godt for både klasse og virksomhed. Derfor har Plastindustrien lavet en praktisk guide til virksomhedsbesøg.

Før virksomhedsbesøget

  1. Find den virksomhed, det vil være mest interessant for jer at besøge, se Danmarkskortet nederst på siden her. Plastindustrien kan også hjælpe jer med at finde den rette.
  2. Lav en klar aftale med virksomheden. Det er rigtig ærgerligt, hvis noget går i vasken pga. misforståelser om tider og datoer. Aftal hvor lang tid besøget nogenlunde skal vare, så begge parter har den rette tid sat af. Vær opmærksom på at der kan være stor forskel på virksomhedernes erfaringer med skolebesøg. Typisk vil større virksomheder have erfaringer hermed, hvor mindre virksomheder måske skal prøve det for første gang.
  3. Før I tager kontakt, er det en god ide at sætte sig ind i virksomheden, undersøg fx deres hjemmeside. Når I har lavet en aftale, så spørg om I må tage kamera med, så i kan dokumentere jeres besøg (vær dog opmærksom på, at man nogle steder ikke må fotografere i produktionen). Spørg gerne virksomheden om de har en opgave eleverne kan få stillet.
  4. Undervis eleverne om plast inden besøget – hvor kommer plasten fra? Hvor anvender vi plast? Hvordan fremstilles produkterne? Hvilke uddannelsesmuligheder er der? Plast og klima, miljø etc. Lav spændende forsøg i kemi/fysik. Brug gerne vores undervisningsmaterialer og forsøgsvejledninger.
  5. Forbered nogle spørgsmål, som i gerne vil have svar på, når I er på besøg. Mange virksomheder er eksperter indenfor deres område, og kan derfor ikke svare på alt, men de ved meget om materialer og maskiner. Det kan også være i arbejder/har arbejdet med plast i forvejen, så der er dukket nogle spørgsmål op i den forbindelse. Det kan være en god ide at maile et par spørgsmål til virksomheden inden I kommer, så de har en ide om, hvad I gerne vil vide.

Under virksomhedsbesøget

  1. Hav respekt for dem, der arbejder. Selvom der måske ikke er travlt på virksomheden, er det vigtigt at være opmærksomme på, hvor I går og ikke at larme. Vær stille, når der bliver fortalt.
  2. Spørg, spørg og spørg. Fordel eventuelt jeres forberedte spørgsmål mellem jer.

Efter virksomhedsbesøget

  1. Hvis I efter virksomhedsbesøget laver et projekt eller skriver om besøget, er det en rigtig god ide at sende det til virksomheden. De vil gerne se, hvad I har fået ud af besøget.
  2. Fortæl også gerne Plastindustrien om jeres oplevelse af besøget. Fortæl os, hvad der var godt, og hvad vi kan hjæpe vores virksomheder med at gøre bedre.