57.000 elever sætter fokus på plast ved hjælp af undervisningsmaterialet PLASTLAB

PLASTLAB-undervisningsmaterialet består af en materialesamling, et undervisningshæfte og et forsøgshæfte. Formålet med materialet er, at elever får mulighed for at eksperimentere og blive klogere på de forskellige plasttypers egenskaber, anvendelser og genanvendelsesmuligheder.

I september måned deltager 57.000 skole- og gymnasieelever fra hele Danmark i Masseeksperimentet 2019 – en landsdækkende undersøgelse og kortlægning, som skal gøre os klogere på plast i naturen. En række af Plastindustriens medlemmer har bidraget til tilblivelsen af det materialekit, som eleverne bruger til at gennemføre eksperimentet.

Del:

Et rekordstort antal elever fra skoler og gymnasier landet over vil i årets Masseeksperiment udføre verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af det plast, som efterlades i naturen. Resultaterne vil give afgørende ny viden, som fremover kan anvendes til at forebygge plastforurening.

Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestival, der arrangeres af det nationale naturfagscenter Astra. Det er udviklet i samarbejde det danske center for forskning i marin plastforurening, MarinePlastic.

Ti af Plastindustriens medlemsvirksomheder har bidraget med PLASTLAB-kasser, der er blevet sendt ud som en del af det materialekit, de deltagende skoler får tilsendt. Astra har desuden udviklet et redskab, en såkaldt ’polymer-identifikationsnøgle’, som eleverne kan benytte, når de arbejder med bestemmelse af polymerindholdet i det plast, de finder.

– Vi har udviklet nøglen bl.a. med inspiration fra den nøgle, Plastindustrien præsenterer i deres undervisningsmateriale. Nøglen samt PLASTLAB materialerne er allerede nu en stor succes i undervisningen. Lærerne er utrolig glade for denne del af kittet, og jeg er sikker på, at PLASTLAB får et langt liv i undervisningen på de danske skoler, fortæller projektleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen.

PLASTLAB-kasser understøtter undervisningen

PLASTLAB-kasserne blev for første gang lanceret i december 2018. Undervisningsmaterielet, som både indeholder en materialesamling, et forsøgshæfte samt en stor mængde information om de mest udbredte plasttyper, er siden blevet uddelt til adskillige danske skoler og gymnasier.

– Det har været en fornøjelse at bidrage med 2.200 sæt PLASTLAB undervisningsmateriale. Det rummer en række forsøg til typebestemmelse af plast og nogle perspektiver på plast, der kan danne udgangspunkt for gode diskussioner i undervisningen om plast i naturen, øget genanvendelse og mere cirkulær økonomi, fortæller Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent i Plastindustrien.

Under Masseeksperimentet skal elever systematisk indsamle plast fra danske strande, marker, parker, gader og skove. Efterfølgende vil eleverne undersøge det, de har fundet ved hjælp den polymer-bestemmelsesnøgle, der er udviklet til eksperimentet.

Brugbar viden om plast i naturen

Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent i Plastindustrien, er begejstret for, at Masseeksperimentet i år skal bidrage til at indsamle data om problematikken omkring plast i naturen.

– Det er positivt, at ASTRA går sagligt til værks og anerkender, at plastmaterialerne er uomgængelige for vores moderne levestandard, og at forureningsproblemet i høj grad skyldes forkert adfærd. Det er rart, at vores budskab om genanvendelse af plast blåstemples af ASTRA og kommer ud til så mange elever og lærere, fortæller han.

Masseeksperimentets resultater vil blive registreret i databasen Marine Litter Watch, som er udviklet af Det Europæiske Miljøagentur. Elevernes kortlægning kan således få betydning for kommende europæisk regulering og lovgivning på området

– Masseksperimentet er spændende, fordi det er en national kortlægning, hvor de indsamlede data bliver offentligt tilgængelige og kan lære samfundet om karakteren af og årsagen til plastforurening, fortæller Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent i Plastindustrien.

Ti af Plastindustriens medlemsvirksomheder bidraget til udviklingen af undervisningsmaterialet PLASTLAB: Controlled Polymers, Erteco Rubber & Plastics, HH Plastkombi, Plastcom, Plastmo, Resinex, RPC M&H Plastics, Superfos – en virksomhed i Berry Global, Faerch Plast og Aage Vestergaard Larsen A/S.

Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent i Plastindustrien, har været tovholder på udviklingen af PLASTLAB. ”Den store efterspørgsel på materialet viser klart og tydeligt, at der er et massivt ønske om at få mere viden om plast, som kun bliver et mere udbredt tema i forskellige undervisningssammenhænge”, fortæller han.

Information om Masseeksperimentet

Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestival, som organiseres af Astra og afvikles hvert år i uge 39. Selve Masseeksperimentet gennemføres hvert år i ugerne 38, 39 og 40. Titlen på dette års Masseeksperiment er ”Plastforurening i vand”.

MarinePlastic er et tværfagligt center for forskning i plastforurening i verdenshavene, finansieret af VELUX fonden. Med i konsortiet er: Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU og Nationalmuseet.

Det Europæiske Miljøagenturs database, Marine Litter Watch, bygger på borgerdata fra hele Europa og sigter på at opsamle så mange data som muligt om plastforurening, blandt andet for at sikre, at ny EU-miljølovgivning og national regulering er baseret på korrekte oplysninger.

Læs meget mere om Masseeksperimentet her.