Elever besøgte Trioplast som del af et nyt initiativ

Som et led i undervisningsinitiativet ’Åben virksomhed’ har Plastindustrien og Dansk Arbejdsgiverforening etableret en ny samarbejdsrelation. Det udmøntende sig forleden i, at en fynsk 8. klasse besøgte Trioplast i Nyborg for at vække elevernes plastinteresse.

Del:

Mandag d. 4. marts besøgte en fynsk 8. klasse Trioplast i Nyborg for at lære om plastens egenskaber og muligheder for genanvendelse.

Besøget er et led i testningen af et nyt undervisningsforløb om samme emne, som Plastindustrien og Dansk Arbejdsgiverforening er ved at lægge sidste hånd på ved navn Åben virksomhed.

Det nye undervisningsforløb med dertilhørende materiale skal bygge bro mellem plastbranchen og grundskolen via undervisningsforløb for elever i 8-9. klasse på tværs af fagene fysik, kemi, samt biologi og geografi.

Pernille Karlby, dansklærer på Risingskolen, satte pris på virksomhedsbesøget:

– Jeg synes at ideen om Åben Virksomhed er god, og det har været en meget inspirerende, at være ude i en virksomhed, end at være på skolen som vi plejer. Det er godt at få virkelighedens industri at se indefra, så vi kan være med til at skabe interessen, blandt de unge når de skal vælge uddannelse og fag en dag.

Plastindustriens uddannelseskonsulent Jo Dietrich deltog også i besøget.

Hun fortæller:

– Det er vigtigt, at vi som industri præsenterer os positivt overfor de unge, og at vi husker at tale hverdagssprog, som alle forstår. Vi skal huske at forklare alle faglige begreber som fx ‘virgin’ plast og ‘ekstrudering’, så de unge forstår hvad vi taler om. Det nye undervisningsforløb forsøger derfor at klæde virksomhederne bedre på til at tage imod eleverne, og der er også fokus på at understøtte lærernes forberedelser af eleverne.

Skal din virksomhed være med?

Vi søger plastvirksomheder, som vil være med i forløbet og i praksis åbne døren for grundskolens ældste elever, i regi af Dansk Arbejdsgiverforenings indsats for Åben Virksomhed.

Hvis jeres virksomhed vil være med, så skriv til Jo Dietrich på jd@plast.dk eller ring på 2489 3247.