Mindeord – Jens Uhl Nielsen

Bestyrelsesformand Søren Ulstrup (tv.) overrækker i år 2016 et æresmedlemskab til Jens Uhl Nielsen (th.).

På vegne af Plastindustrien skriver foreningens bestyrelsesformand, Søren Ulstrup, følgende mindeord for æresmedlemmet Jens Uhl Nielsen (DKI Plast).

Del:

Den 28. februar 2017 døde Jens Uhl Nielsen. Bisættelsen fandt sted fra Ejby Kirke torsdag den 8. marts kl. 14.00.

Jens Uhl Nielsen har brugt en menneskealder på at være aktiv i plastbranchen.

Han har været med til at drive/opbygge en stor virksomhed (DKI Plast) sammen med sine brødre, som de overtog fra deres far.

I dag beskæftiger virksomheden et par hundrede medarbejdere i Slovakiet, hvor der bliver fremstillet produkter til en bred vifte af internationale kunder.

Alle der har kendt Jens Uhl Nielsen ved, at han altid var meget positiv og humoristisk anlagt. Han ville altid gerne afsøge mulighederne for nye samarbejder, men man var også altid sikker på, at han gav sin personlige mening til kende.

Jens Uhl Nielsen har igennem årene ydet en fuldstændigt fantastisk indsats i Plastindustrien – ikke mindst som medlem af bestyrelsen i 17 år.

Derudover har Jens Uhl Nielsen også været en meget markant formand i foreningens uddannelsesudvalg, hvor han var stærkt optaget af, at vi i Danmark var i ”world class med hensyn til viden og uddannelse inden for plast.”

Endvidere har han også været i spidsen for vores forretningsudviklingsudvalg.

Derfor var det også med stor glæde, at jeg i år 2016 havde det privilegium at kunne udnævne Jens Uhl Nielsen, som det første æresmedlem i Plastindustriens historie.

Vore dybfølte tanker går til Jens’ hustru Anne Mette og den øvrige familie.

Æret være Jens’ minde.