Hans H. Henningsen: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende

Plastindustriens næstformand Hans H. Henningsen har bidraget til en ny bog med titlen ’Made in Denmark – er det stadig muligt?’. Bogen sætter fokus på industriens vanskelige rammebetingelser med udgangspunkt i konkrete beretninger fra 12 forskellige virksomhedsejere. I kølvandet på bogens udgivelse afholdte CEPOS i sidste uge et gå-hjem-møde, hvor Hans H. Henningsen var blandt oplægsholderne.

Del:

I en ny bog, ”Made in Denmark – er det stadig muligt?”, fortæller 12 virksomhedsledere og ejere i små og store virksomheder om, hvordan de danske rammevilkår dagligt gør det til en kamp at fastholde produktion i Danmark. Bogen er et dyk ned i den virkelighed, som danske produktionsvirksomheder opererer i.  Den rejser således en række spørgsmål til de rammevilkår, der i dag eksisterer for dansk industri, og hvad der skal til, for at Danmark fortsat kan være et produktionsland.

Blandt bidragsyderne til bogen er Hans H. Henningsen, der er ejer og direktør af DBI Plastics i Stenlille samt næstformand i Plastindustrien. Derudover er han også formand for DI Vestsjælland og en ivrig samfundsdebattør.

I anledningen af bogens udgivelse havde den borgerlige tænketank CEPOS den 10. oktober inviteret til debat om fremstillingsindustriens fremtid. Med over 100 tilmeldte til arrangementet var der stor interesse for emnet, og blandt de virksomhedsledere der fik taletid, på gå-hjem-mødet, var bl.a. Hans H. Henningsen.

En brændende rekrutteringsplatform

I sit oplæg på konferencen lagde Hans H. Henningsen indledningsvis vægt på, at det bliver sværere og sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både på landsplan og i Vestsjælland, hvor DBI Plastics ligger:

– Vi har nogle positioner åbne, men det er beskedent, hvad vi får ind. Jeg synes vores rekrutteringsbase er bekymrende svag i nærområdet. Den udveksling og rotation af arbejdskraft, som vi levede af førhen, er i betydelig grad forsvundet sammen med de virksomheder, som har flyttet produktion ud. Det er problematisk, fortalte Hans H. Henningsen.

Derudover er det ifølge Hans H. Henningsen også en grundlæggende udfordring for den danske fremstillingsindustri at færre og færre vælger at starte på en erhvervsuddannelse. På lidt over 10 år er andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse faldet fra 31% i år 2001 til bare 18% i år 2013.

Fødekæden til industrien skal opretholdes

Hans H. Henningsen betonede også vigtigheden af, at industrien selv gør deres for at opretholde fødekæden af kvalificeret arbejdskraft. Det kræver en tidlig rekrutteringsindsats, der starter allerede i folkeskolen.

Helt konkret fortalte Hans H. Henningsen, at Plastindustrien bl.a. arrangerer plastkurser for 150 af folkeskolens fysisk/kemi-lærere, og gennemfører målrettede Facebook-kampagner for at øge tilstrømningen til plastmageruddannelsen.

– Imidlertid er det ikke nok med en tidlig rekrutteringsindsats. Det er også vigtigt, at vi som industri og som branche understøtter fødekæden ved at tilbyde det fornødne antal praktikpladser ude på virksomhederne, sagde Hans H. Henningsen, der selv har fire plastmagerlærlinge på virksomheden DBI Plastics i Stenlille,og netop nu søger en mere.

En opsang til politikerne

Afslutningsvis gav Hans H. Henningsen en opsang til politikere, der har været medvirkende til, at fremstillingsindustrien i dag har svære levevilkår.

– Politikerne har simpelthen sovet i timen. Der er i dag ikke prestige nok ved at tage en erhvervsuddannelse, og en industrimedarbejders livsløn er alt for lav i forhold til den løn, som ansatte i det offentlige kan opnå. Det offentlige udkonkurrerer det private, og det er uholdbart. Jeg fornemmer dog, at der både er en samfundsmæssig og politisk holdningsændring i gang, der er til fordel for industrien, men den holdningsændring er også først på vej her i 11. time, afrundede Hans H. Henningsen.

Se Hans H. Henningsens slideshow fra CEPOS-arrangementet: