FAKTA: Det indebærer første delaftale om Vækstplan DK

Ikke-kategoriseret

Søndag aften blev den første delaftale i Vækstplan DK indgået. Aftalen indebærer bl.a., at den vægtbaserede emballageafgift forsvinder i år 2015, og at afgifterne på procesenergi lempes fuldt ud allerede til næste år.  

Del:

Af Lars Friis Farsøe.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har netop skrevet under på den første delaftale i Vækstplan DK. Særligt to elementer i aftalen har betydning for de danske plastvirksomheder: Udfasningen af den vægtbaserede emballageafgift og en fremrykning af afgiftslempelsen på procesenergi.

Emballageafgiften forsvinder helt

Den vægtbaserede emballageafgift, hvoraf plast udgør hele 70 % af provenuet, bliver som en konsekvens af delaftalen afskaffet i år 2015. Det betyder til dels, at virksomhedernes produktionsrelaterede omkostninger nu reduceres, men afskaffelsen betyder også, at virksomhedernes administrative byrder bliver mindsket. 

Plastindustriens direktør, Peter Skov, er derfor glad for, at den vægtbaserede emballageafgift snart er fortid:

– Som afgiften ser ud i dag indebærer den et stort administrativt arbejde, både for danske fremstillingsvirksomheder og for importører af emballerede varer. Der er i alt 12 forskellige satser. I en del tilfælde skal emballagerne skilles ad, og de enkelte dele vejes, for at kunne beregne afgiften. Derfor er det positivt, at virksomhederne nu slipper for at bøvle med en kompliceret opgørelse af afgiftsgrundlaget.

Peter Skov fremhæver dernæst, at afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift ikke får negative konsekvenser for miljøet:

Læs mere om delaftalen: 

 

 

– Det påvirker ikke miljøet, at emballageafgiften nu bliver fjernet. På trods af at afgiften har 12 materialesatser, så tager afgiftssystemet ikke hensyn til, at det miljømæssigt rigtige valg af emballage afhænger af de funktionskrav, der stilles til emballagen. Det Miljøøkonomiske Råd konkluderede også tidligere i år, at emballageafgiften ikke fører til et mere miljøvenligt emballagevalg.

Læs mere under annoncen… ###REKLAME###

Afgiftslempelse på procesenergi fremrykkes

Delaftalen medfører også, at de allerede planlagte afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, så den fulde lempelse nu opnås allerede i år 2014.

Det er en afgiftslempelse, der især kommer relativt energitunge produktionsvirksomheder til gavn, og i lighed med afskaffelsen af emballageafgiften, så bidrager afgiftslempelsen til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Den fremrykkede afgiftslempelse på procesenergi for erhvervslivet udgør 210 mio. kroner i 2014 og falder frem mod 2020, mens afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift giver det samlede danske erhvervsliv en lempelse på 460 mio. kroner årligt fra 2015 og frem.