Netværk for Energibesparelser blev skudt i gang hos Grundfos

Plastindustriens miljøkonsulent Anders Kildegaard Knudsen bød velkommen til det nyt netværk ved det første møde hos Grundfos i Bjerringbro.
Del:

Første møde i Plastindustriens Netværk for energibesparelser blev afholdt 9. juni hos Grundfos med oplæg fra både virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

En lang række medlemsvirksomheder havde taget turen til Bjerringbro for at hente inspiration til energibesparelser og møde kolleger fra plastbranchen.

– Energi udgør en ikke uvæsentlig del af de fleste virksomheders økonomi, og særligt nu med de stigende energipriser er det oplagt at se på, hvor man kan optimere sin produktion og skære i sine udgifter. Det skal netværket gerne danne ramme for til gavn for medlemmerne, siger Plastindustriens miljøkonsulent, Anders Kildegaard Knudsen, der står bag arrangementet og netværket.

Det var ikke nogen tilfældighed, at første netværksmøde blev afviklet hos Grundfos. I den store pumpekoncern har man gennem en årrække kastet kritiske blikke på store dele af produktionen.

Mogens Olesen, environmental development technician hos Grundfos, viste rundt i produktionshallerne i Bjerringbro og udpegede med en lang række eksempler, hvor det har været muligt at sænke energiforbruget, siden man begyndte på opgaven i 2008.

– Vi er blevet mere konkurrencedygtige ved at energioptimere. Men vi er slet ikke færdige med de lavthængende frugter, sagde Mogens Olesen, og fortalte, at tomgangsforbruget er på ca. 30 procent, nede fra ca. 50 procent, da man begyndte.

Det er lykkedes at reducere totalforbruget af el, selv om der produceres mere.

– Før da slukkede vi aldrig for bånd. De kørte konstant. Nu kører båndene kun, hvis der er et emne på vej fra det foregående bånd.

Grundfos opererer desuden med et retursystem, take-back-løsning, for store kunder og store grossister, det sikrer at pumperne adskilles optimalt.

Stort potentiale i overskudsvarme

Flere af de fremmødte nævnte overskudsvarme som et oplagt indsatsområde, men understregede, at reglerne bremser deres muligheder for salg til kraftvarmeværker.

Kjeld Petersen fra Kellpo fortalte, at 75 procent af al energi i virksomhedens produktion går til varme. ”Vi vil kunne levere varme til det lokale kraftvarmeværk”, sagde han og tilføjede, at det langtfra altid er lige let.

Netop energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme var også et tema hos Grundfos. På den første netværksdag deltog også repræsentanter for Energistyrelsen, der redegjorde for eksisterende regler for afgifter og tog kritik og forslag fra virksomhederne med hjem til styrelsen.
Martha Regitze Jørgensen fra Energistyrelsen benyttede lejligheden til at reklamere for Erhvervspuljen, som kan søges til alle projekter, hvor der indgår energireduktion.

Inga Nielsen viste eksempler på energibesparelser hos Lynddahl, der blandt andet er opnået gennem fokus på adfærd, og hvor man er gået systematisk til værks hos haveslangeproducenten i Ribe.

Også uddannelsessektoren var repræsenteret på dagen. Her var både oplæg fra skolerne om energiteknologuddannelsen, dens opbygning og hvad plastvirksomheder kan bruge kandidaterne til.

Carmo har haft besøg af et hold energiteknologstuderende på virksomheden i Espergærde, og det kom der både gode kontakter til de studerende og nye ideer ud af, fortalte Claus Ishøy, CEO hos Carmo.

Du kan se oplæggene fra netværksdagen på Grundfos nedenfor:

Netværk_energibesparelser_Energistyrelsen_Erhvervspuljen

Netværk_energibesparelser_Energistyrelsen_overskudsvarme

Netværk_energibesparelser_Energiteknologer_

Netværk_energibesparelser_Lynddahl_