Thomas Drustrup: Invitér politiske beslutningstagere på virksomhedsbesøg

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, opfordrer til, at vi som branche rækker ud til de politiske beslutningstagere for at give dem et indblik i plastbranchens udfordringer og mange løsninger.

Del:

Tekst af Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien – bragt som leder i Magasinet Plast nr. 4 2021.

Efter 1,5 år med COVID-19 som omdrejningspunkt er den offentlige debat igen begyndt at handle om andre emner. Det kan vi tydeligt mærke i Plastindustriens sekretariat, hvor vi i stigende grad oplever, at plast er til debat f.eks. til konferencer, i avisernes læserbrevsspalter og på de sociale medier.

Vi ser også, at der i det politiske system begynder at være mere fokus på plast. I øjeblikket er det især den kommunale udrulning af klimaaftalen på affaldsområdet (ensretningen af affaldsindsamling), som løber med opmærksomheden.

På den lidt længere bane bliver det Folketingets diskussion om implementeringen af det kommende producentansvar på emballage, der kommer til at fylde. Derudover forventer vi, at miljøministeren i denne valgperiode præsenterer sit bud på en plasthandlingsplan 2.0, og EU-Kommissionen barsler også med flere plastinitiativer f.eks. i relation til genanvendelse af PVC.

Derfor er der al mulig grund til, at vi som branche rækker ud til de politiske beslutningstagere for at give dem et indblik i vores virksomheders udfordringer og løsninger.

Mange virksomheder gør det fortrinligt

Det gør en enorm forskel for vidensniveauet i de politiske debatter, og det skaber bedre relationer, når de folkevalgte ved selvsyn har set vores virksomheder og talt med os ansigt til ansigt. I Plastindustriens medlemskreds findes der mange virksomheder, som gør det fortrinligt, når det handler om at invitere inden for.

Et godt eksempel er sprøjtestøbevirksomheden Carmo A/S i Espergærde, som for nylig havde både Søren Pape Poulsen (formand for Det Konservative Folkeparti), Helsingør Kommunes borgmester og det lokale konservative folketingsmedlem på besøg. Temaer som grøn omstilling og behovet for faglært arbejdskraft prægede samtalen, og baseret på de efterfølgende udtalelser fra de folkevalgte virker der til at være sået nogle frugtbare frø.

Et andet godt eksempel er legetøjsproducenten dantoy A/S, som for nylig har etableret en take-back ordning af virksomhedens produkter i samarbejde med Randers Kommune. Ordningen blev officielt skudt i gang med deltagelse af kommunens borgmester, og der er ingen grund til at lægge skjul på, at den slags arrangementer er gavnlige i forhold til at åbne nye døre til andre kommuner.

Et tredje godt eksempel er SallingPlast, som tidligere på efteråret indviede nye produktionsfaciliteter i Hurup Thy. I forbindelse med åbningsreceptionen havde virksomheden inviteret borgmesteren i Thisted Kommune med, og jeg er sikker på, at den slags tiltag er med til at forbedre relationerne mellem virksomheder og det kommunale system.

Ræk ud til de nye byrødder og regionsmedlemmer

Jeg håber, at disse eksempler kan inspirere endnu flere plastvirksomheder til at åbne dørene.

Den 16. november får vi sat ansigt på de nye kommunalbestyrelser og regionsråd. Det er en oplagt anledning til at overveje, hvordan ens virksomhed kan blive mere aktiv i forhold til at nuancere plastdebatten ved at invitere politikere på besøg.

I Plastindustriens sekretariat står vi klar til at hjælpe.