Drustrup: Vi ser frem til samarbejdet med ny regering

Thomas Drustrup står foran træer

Adm. direktør Thomas Drustrup tager en status på den aktuelle politiske situation og ser fremad i denne leder fra november 2022.

Del:

Artiklen er bragt i Magasinet Plast nr. 4 – 18. nov. 2022

I skrivende stund er valget netop afviklet, nye folketingsmedlemmer er valgt og gamle er genvalgt. I Plastindustrien ønsker vi tillykke og ser vi frem til samarbejdet. 

Vi har – uanset partiernes farve – altid haft en god og konstruktiv dialog med både ministre og partiernes ordførere. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi også får fremover – og der er nok at tage fat på for den ny regering og det nyvalgte folketing. 

Både Plastindustrien og flere af vores medlemsvirksomheder var før valget meget aktive på en række områder, der har stor konsekvens for vores industri. Blandt andet i forhold til energikrisen, hvor det var vigtigt, at gøre politikerne klart, at krisen risikerer at koste arbejdspladser, presse produktionen yderligere og i sidste ende lukke virksomheder, hvis der ikke træffes de nødvendige politiske beslutninger – både på dansk og europæisk niveau. Og opråbet er desværre stadig aktuelt. Vi forsøgte desuden at trække den politiske aftale om det udvidede producentansvar på emballage i en mere ambitiøs miljøretning, end partierne ønskede.

Nu er fokus vendt mod næste skridt i processen, som er udmøntningen af det miljøgraduerede bidrag. Her er det vigtigt, at bidraget indrettes, så det understøtter den grønne omstilling, så virksomheder, der sætter produkterne på markedet, motiveres til at vælge den mest optimale emballage, der sikrer en høj kvalitet i genanvendelsen. Kort før valget lancerede regeringspartiet et udspil om flere faglærte med flere grønne kompetencer. Det var vi rigtigt glade for i Plastindustrien, da det har været en vores mærkesager, som vi har efterspurgt længe.  

Da dette er min sidste leder i 2022, vil jeg benytte lejligheden til at se lidt tilbage på et år, der foruden et længe ventet folketingsvalg, har budt på store omvæltninger i verden; krig i Europa, en fortsat klimakrise og en voldsom energikrise med store prisstigninger, fyringer og nedlukninger til følge. Det har været, og er stadig, en svær tid for mange, men jeg er glad for at se, hvordan vi hjælper hinanden, så godt vi kan, og som forening og branche står stadig stærkere sammen. 

Året har dog også budt på en række lyspunkter. Vi er netop vendt hjem fra årets K-messe, der bl.a. skilte sig ud fra tidligere år ved et markant øget fokus på genanvendelse og cirkularitet. Det var samtidig 70-året for verdens største plastmesse i Düsseldorf. Og her skal vi naturligvis ikke glemme Plastindustriens eget 75-års jubilæum, der gav os mulighed for at udgive en jubilæumsbog, en jubilæumsplakat samt afholde en række aktiviteter, hvor vi har fortalt om plastens mange fordele.  

Kort efter jubilæet så DI Produktion dagens lys: et fællesskab bestående af syv brancheforeninger heriblandt Plastindustrien. DI Produktion har potentialet til at blive en vigtig stemme for produktionsdanmark – og det er et samarbejde vi i Plastindustrien forventer os meget af.  

Afslutningsvist et lille kig ind i fremtiden. Vores seneste store satsning er Planetary Plastic Pavilion, en pavillon der skal opføres i plast på Gammel Strand i det indre København under næste års internationale arkitektkongres UIA, og som bliver et vigtigt udstillingsrum og platform for hele branchen. Målet er at få skabt debat om plast som både æstetisk og bæredygtigt materiale i fremtidens byggeri. Det bliver der rig lejlighed til i det kommende år, og jeg tør godt love, at det bliver en fantastisk pavillon, som der netop nu slås de sidste streger til på tegnebrættet. 

Tak for til alle i branchen for et godt, men hårdt 2022, jeg har store forventninger til 2023.