Lynddahl sparer på energien

Plastvirksomheden Lynddahl har - med rådgivning fra DEM og FlexMeter - opnået energibesparelser uden store investeringer.

Plastvirksomheden Lynddahl A/S har medvirket i et projekt, som viser, at det er muligt at opnå energibesparelser uden at foretage store investeringer. Her kan du læse mere erfaringerne fra projektet.

Del:

Virksomhederne DEM og FlexMeter rådgiver i energieffektiviseringer. Et nyligt afsluttet udviklingsprojekt hos plastvirksomheden Lynddahl A/S i Ribe gik ud på at afprøve om et adfærdskoncept udviklet til en anden branche også kunne anvendes i plastbranchen.

Erfaringerne fra Lynddahl viser, at det kan det.

Lynddahl har produktion på flere lokationer og på én lokation opnåede Lynddahl en 5%-effektivisering kWh/ton produceret plast, mens der på en anden lokation skete en tydelig forbedring af bundforbruget/tomgangsforbruget på trykluft.

Disse effekter er vel og mærket opnået uden nævneværdige investeringer fra virksomhedens side.

– Vi har brugt minimal tid på det her og fået viden og besparelser ud af det, siger Lars Bang Jønsson, som er Operations Manager hos Lynddahl.

Maskinnær energiovervågning leder til vigtige læringer

Konceptet kombinerer detaljeret energiovervågning med energirådgivning: I en baseline-periode blev energiforbruget kortlagt helt ned på maskinniveau og herefter faciliterede DEM og FlexMeter en proces, hvor Lynddahl udviklede tiltag og lavede en handleplan, der på relativ kort sigt kunne skabe besparelser.

Lynddahls eksekvering af handleplanen har skabt dét resultat, som DEM og FlexMeter har kunnet dokumentere efterfølgende.

Den maskinnære energiovervågning bibringer også vigtig ny viden om elforbrug og har bl.a. identificeret nogle obs-punkter, som Lynddahl fremadrettet kan bruge i deres løbende produktionsoptimeringer, vedligehold og udskiftninger:

– Mere viden har været rigtigt godt ved projektet. Det inspirerer til at tage action, fortæller Inga Nielsen, QHSE Manager hos Lynddahl.

I industrivirksomheder er mange processer automatiserede og projektet har defineret ’adfærdstiltag’ bredt, som ’tiltag der øger energieffektiviteten uden nævneværdige investeringer’.

Projektet har bekræftet, at der er store elbesparelser at hente på ændret adfærd i industrivirksomheder, men også der en række udfordringer ift. at kunne dokumentere dem: Eksterne faktorer som skift i udetemperatur og skift i produktionen, gør fx nemt dette til en meget kompliceret øvelse.

Et godt datagrundlag gør energieffektivisering lettere

Da det er energiforbrug kontra produktion, det hele handler om, er gode produktionstal en af de vigtige forudsætninger for at kunne gennemskue tallene forklarer Kresten Kjær Sørensen fra DEM:

– Vi kan levere meget præcise tal for energiforbruget. Har virksomheden også præcise produktionstal, så er der et solidt grundlag for at kunne finde adfærdsbesparelser og dokumentere dem.

Projektet blev afsluttet i august 2021. Du kan læse mere om resultaterne og erfaringerne på elforsk’s hjemmeside: Energirigtig adfærd i industrien | Elforsk

LÆS OGSÅ: Energibesparelser i den danske plastbranche – Fem konkrete virksomhedscases