VELUX Gruppen neutraliser historisk CO2-udledning i partnerskab med WWF

VELUX Gruppen forpligter sig i et nyt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden til at binde hele virksomhedens historiske CO2-aftryk siden grundlæggelsen i 1941 gennem fem store skovprojekter.

I et nyt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden har VELUX Gruppen forpligtiget sig til at blive 100 % CO2-neutrale frem mod 2041. I en række store skovprojekter vil koncernen binde 5,6 millioner af tons CO2, hvilket svarer til VELUX Gruppens historiske udledning.

Del:

VELUX-Gruppen har indgået et nyt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med målet om at blive historisk CO2-neutrale i 2041, hvor VELUX Gruppen fylder 100 år.

Samtidig forpligter virksomheden sig til at halvere dets samlede fremtidige CO2-udledning frem mod 2030 på tværs af hele koncernens værdikæde.

Klimaforpligtelsen indebærer, at 5,6 millioner ton CO2 skal bindes i en række store skovprojekter, som bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Projekterne vil samtidig bevare nogle af verdens mest dyrebare og biodiversitetsrige regnskove og forbedre leveforholdene for de lokale befolkninger.

NYT NYHEDBREV: Få ‘Ugens gode plasthistorie’ i din indbakke

Lifetime Carbon Neutral

Det nye klimainitiativ kaldet ‘Lifetime Cabon Neutral’ er initieret af VELUX Gruppen og udviklet i tæt samabejde med WWF Verdensnaturfonden. Initiativet gør det muligt for virksomheder at tage ansvar for både historiske og fremtidige CO2-udledninger.

David Briggs, adm. direktør i VELUX Gruppen, udtaler i VELUX Gruppens pressemeddelelse:

– Vi står overfor en alvorlig klima- og naturkrise, som kalder på et ekstraordinært lederskab nu. Derfor har vi i tråd med vores værdier og virksomhedsfilosofi om at gøre det lidt bedre, udviklet initiativet, Lifetime Carbon Neutral. Det er en helt ny forpligtelse over for klimaet, som bliver indfriet gennem et 20-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, der gennem skovbevarelse og styrkelse af biodiversiteten skal binde CO2 svarende til hele vores historiske CO2-aftryk i 2041.

Han uddyber:

– Samtidig forpligter vi os til fremadrettet kraftigt at reducere vores CO2-udledning og anmoder vores leverandører om det samme. Forhåbentligt kan vi inspirere andre virksomheder til at følge i vores fodspor og gå i nul over en hel levetid og sammen sikre en bæredygtig fremtid for alle.

VELUX Gruppen er via Thyregod Bygningsindustri A/S medlem af Plastindustrien.

LÆS MERE: VELUX Gruppens pressemeddelelse om initiativet ‘Livetime Carbon Neutral’