Plastindustrien og Energistyrelsen indgår ny aftale om energieffektivisering

Emballageproducenten Superfos - en virksomhed i Berry Global – er en af de virksomheder, der medvirker i aftaleordningen. Virksomheden har haft succes med at indsamle og bearbejde store mængder data, der har dannet grundlag for energibe-sparelser.

16 danske plastvirksomheder styrker indsatsen for et lavere energiforbrug og en mindre CO2-udledning. Det sker gennem en ny brancheaftale mellem Plastindustrien og Energistyrelsen om energieffektiviseringer i branchen. Aftalen gavner både den grønne omstilling og plastvirksomhedernes bundlinje.

Del:

Siden Energistyrelsen og Plastindustrien i 2015 indgik den første aftale om energieffektivisering, har plastvirksomhederne årligt reduceret energiforbruget med ca. 17.500 MWh svarende til lidt over 5.000 ton CO2.

Nu har parterne styrket samarbejdet om at effektivisere energiforbruget. Den nye aftale fokuserer på områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

Thomas Drustrup, adm. direktør i brancheorganisationen Plastindustrien, udtaler:

– Vi ser med stor entusiasme frem til endnu en aftaleperiode om energieffektiviseringer. Første aftaleperiode gav nogle imponerende resultater blandt vores virksomheder og har gjort, at plastbranchen i dag er endnu mere energieffektiv, end tilfældet var, da vi indledte samarbejdet tilbage i 2015. Vi vil i den nuværende aftale arbejde målrettet for at være en progressiv branche, hvor energi- og klimahensyn går hånd i hånd med øget konkurrenceevne.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, glæder sig over endnu en stor brancheaftale med fokus på energibesparelser.

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har med tilfredshed noteret sig, at Plastindustrien smøger ærmerne op og udtaler:

– Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i plastindustrien vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) kvitterer for, at den danske plastbranche arbejder med energieffektiviseringer.

Fakta:

I aftaleordningen kan elintensive virksomheder få tilskud til lempelse af PSO-betalingen mod, at virksomheder effektiviserer deres energiforbrug.

Virksomhederne vil i den nye aftale arbejde målrettet med at opnå energibesparelser på områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

 • Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med både store og små, eliintensive virksomheder i Danmark.
 • I perioden 2015-2018 havde 23 plastvirksomheder en aftale med Energistyrelsen, som resulterede i:
  • 51 mio. kr. i PSO-lempelser til plastvirksomhederne i alt.
  • at virksomhederne fik etableret 208 energispareprojekter.
  • at plastvirksomhederne har investeret knap 60 mio. kr. i energispareprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 3,8 år
  • projekter med en samlet årlig energibesparelse på 17.500 MWh svarende til lidt over 5.000 ton CO2, eller energiforbruget ca. 800 enfamiliehuse i 2018.
 • For at deltage i ordningen skal de tilskudsberettigede virksomheder bl.a. effektivisere deres energiforbrug ved at implementere energiledelse og gennemføre et antal særlige undersøgelser, som har til formål at identificere yderligere energieffektiviseringstiltag.
 • Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering er tilskud til en delvis dækning af virksomhedernes PSO-betaling.
 • 79 virksomheder i Danmark er omfattet af den nye aftaleperiode. Det drejer sig bl.a. om brancher lige fra cement, kalk og tegl til produktion til papir, pap og plastprodukter.
 • Aftaleordningen med plastbranchen er den største i Danmark i forhold til antallet af medvirkende virksomheder.
 • Aftaleordningen løber til og med 2020.

Læs mere om ordningen på: www.ens.dk/tilskudpso.